Ny rapport om de personer som saknar skyddsnät

Nu har nätverket Médecins du Monde släppt sin årliga rapport om de personer som saknar tillgång till sjukvård i Europa. Rapporten som har samlat in data från över 43 000 patienter visar på stora brister i tillgången till vård för människor som lever i utsatthet, hur dom exkluderas och vilka vårdbehov de har. Särskilt utsatta är gravida kvinnor och barn. Många lever med svåra trauman efter att ha flytt krig och konflikter. Nästan två tredjedelar har separerats från sina barn och hälften av alla har upplevt våld.

Här kan du läsa rapporten

Observatory Report 2017