Årsmöte 2017

Årsmötet 2017 hölls 22 april och 23 maj.

 

Årsmöteshandligar

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan

Valberedningens förslag

Årsredovisning 2016

Rambudget 2017

Ordinarie årsmöte

Läkare i Världens ordinarie årsmöte hölls den 22 april. Protokollet hittar du här:
Årsmötesprotokoll 2017

Extra årsmöte

Läkare i Världens ordinarie årsmöte hölls den 22 april. Protokollet hittar du här:

Årsmötesprotokoll extra årsmöte 2017 (1/3)

Årsmötesprotokoll extra årsmöte 2017 (2/3)

Årsmötesprotokoll extra årsmöte 2017 (3/3)

 

Effektrapport 2017