Årsredovisning

Läkare i Världen är granskad av såväl stiftelsen för insamlingskontroll som av Givarguiden. Det är viktigt för oss att vara transparenta med vår verksamhet och vad våra insamlade medel används till. Det mesta av detta går att hitta i vår årsredovisning.

2014

Läkare i Världens årsredovisning 2014

Läkare i Världens revisionsberättelse 2014

2015

Läkare i Världens årsmöte 19 april 2015

Läkare i Världens årsredovisning 2015

2016

Årsmötesprotokoll från 2016

Effektrapport 2016

Läkare i Världens årsberättelse för 2016

2017

Länk till årsmöteshandlingar från 2017

Effektrapport 2017

2018

Länk till årsmöteshandlingar 2018

Effektrapport 2018