Styrelse

Styrelsen sammanträder 10 gånger per år och utses av Läkare i Världens medlemmar vid årsmötet som hålls årligen i mars-april. Styrelsens arbetsuppgifter bestäms av stadgarna:

Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet mellan årsmöten. Styrelsen träder in i detta ansvar när den väljs och behåller det tills ny styrelse väljs. Styrelsen ansvarar för:
• att verkställa årsmötets beslut
• att bereda ärenden inför årsmötet
• att inom av årsmötet fastställda ramar fatta övergripande beslut om verksamheten
• att förvalta föreningens tillgångar
• att fastställa teckningsrätt för föreningens firma
• att fastställa formerna för attesträtt
• att avge verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

Ordförande:

Hanna Ingelman Sundberg, doktor i hematologi och med. dr.

Hanna är sedan många år aktiv som volontär i Läkare i Världens klinik. Tidigare var hon ordförande för Röda korsets ungdomsorganisation och har länge arbetat aktivt för papperslösas rätt till sjukvård.

Styrelseledamöter:

Lene Lindberg, Leg. psykolog, fil. dr., docent

Lene är styrelsens vice ordförande. Jobbar som psykolog och har lång erfarenhet som volontär psykolog inom Läkare i Världen.

Ammi Lantz Broms, Civilekonom

Ammi är styrelsens kassör. Arbetar på SEB, många års erfarenhet från bank och finansverksamhet både i ledar- och specialist roller.

Sofia Ellebrand, Digital marknadsförare och kommunikationskonsult

Sofia är styrelsens sekreterare. Kommer senast från San Francisco och Quantcast. Även VD på WordOn och Head of Sales på Studentkortet.

Stina Bengtsson, kommunikatör

Redaktör i näringslivet, sedan länge engagerad i frågan om vård för papperslösa. Var i många år socialpolitiker i Stockholms stad (c).

Sofia Rönnow-Pessah, jurist

Sofia arbetar för Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar och har ett starkt engagemang för rättvisa.

Adjungerade utan rösträtt

Meta Wiborg, läkare

Allmänläkare och medicinsk ansvarig läkare på Läkare i Världens mottagning i Luleå. Tidigare ordförande i SFAM (Svensk förening för Allmän medicin)

Emil Adén, Employer Branding Manager

Emil har ett stort engagemang för rättvisa och är fritidspolitiker i Stockholms stad (s).

Valberedning

Thomas Avén

Frida Demervall

Johnny Federley

Mejl: valberedning@lakareivarlden.se

 

Kontaktuppgifter till styrelsen

Mejl: styrelse@lakareivarlden.se