Vårt internationella nätverk

 

Médecins du Monde, vilket betyder Läkare i Världen på franska, är en internationell humanitär hjälporganisation som grundades i mars 1980 av bland andra Bernard Kouchner.

Läkare i Världens organisation i Sverige startades upp i Stockholm 1991.

All verksamhet inom Läkare i Världen är baserad på våra volontärers engagemang att hjälpa utsatta människor, både nationellt och internationellt. Organisationen är politiskt och religiöst obunden och utgångspunkten är att varje människa har en grundläggande rätt till sjukvård. Vi arbetar, till skillnad från de flesta andra hjälporganisationer, alltid också på hemmaplan med de mest sårbara grupperna i våra samhällen.

Läkare i Världen driver 147 internationella sjukvårdsprojekt i 65 länder som inte har en lokal organisation. Vi driver även 169 nationella sjukvårdsprojekt i de 14 länder genom de lokala organisationerna. Vårt fokus är långsiktighet genom tre typer av sjukvårdsinsatser – vid katastrofer och samhällskriser, genom återuppbyggnad av hälso- och sjukvård och med långsiktigt utvecklingsarbete. Totalt finns Läkare i Världen i över 70 länder och driver över 300 projekt.

Under hösten har flyktingströmmen från länder som Irak, Syrien, Afghanistan och Eritrea blivit högst påtaglig. Läkare i Världen har sedan länge drivit en klinik för båtflyktingarna på Lesbos och andra platser i Grekland och Spanien. I år har vi också, som enda medicinska organisation varit aktiva i de stora flyktinglägren i Calais. Något du kan läsa mer om här, på Doctors of the Worlds hemsida.

Läkare i Världens prioriterade områden är primärvård, HIV/AIDS, sexuell och reproduktiv hälsa, våld mot kvinnor, mödra- och barnhälsa, skadereduktion (missbrukare), sjukvård i konfliktområden och sjukvård för migranter. Läkare i Världens nationella projekt riktar sig till utsatta grupper som papperslösa, EU-medborgare utan sjukförsäkringskort, sexarbetare och missbrukare. Vårt arbete bygger till stor del på ideella insatser, såväl i Sverige som internationellt.

Genom vår närvaro internationellt får vi värdefull erfarenhet som vi använder för att vittna om svårigheterna att få tillgång till sjukvård. Vi försöker förändra strukturer som exempelvis restriktiva lagstiftningar, avgiftsbelagd sjukvård och språk- och kulturbarriärer. Vi arbetar på avlägsna platser där utsatta människor har svårt att få tillgång till hälso- och sjukvård. Detta gör vi genom samarbete och partnerskap samt med hjälp av stöd från ideella organisationer på plats.

Läkare i Världen har en rådgivande ställning i FN:s Ekonomiska och sociala råd (ECOSOC). Det innebär att Läkare i Världen kan skicka observatörer till alla öppna möten och producera skriftliga uttalanden som sprids som FN dokument. Vidare samarbetar Läkare i Världen med FN:s flyktingkommissarie (UNHCR), Världshälsoorganisationen (WHO) och FN:s kontor för humanitärt bistånd (OCHA).