Stockholmsmottagningen satsar på stöd för asylsökande

Med hjälp av nya medel ifrån Länsstyrelsen i Stockholm kommer Läkare i Världen ge extra psykosocialt stöd till asylsökande.

Läkare i Världen har i år blivit beviljade TIA-medel (tidiga insatser för asylsökande) ifrån Länsstyrelsen i Stockholm. Vårt projekt HIA (Hälsa och information i asylprocessen) vänder sig till asylsökande i Sverige som behöver stöd och kunskap kring asylprocessen för att bidra till bättre psykisk hälsa under processen.

Många av dem vi möter känner en stor stress och oro under tiden de väntar på sitt asylbeslut, en väntan som i Sverige kan vara fler år lång. På vår psykosociala mottagning i Stockholm så får man prata med en volontär och få stöd och verktyg för att hantera stress och oro samt information kring hur asylprocessen i Sverige går till.

När: Onsdagar
Var: Hantverkargatan 2C, Serafen, Kungsholmen
Hur: Vi har drop in, detta betyder att du inte behöver boka tid utan bara kommer till vår mottagning.
Kontaktperson: Anna Karlsson,