Behandling av gåvogivares personuppgifter

För att kunna kontakta, följa upp och redovisa uppgifter om gåvor till Läkare i Världen hanteras gåvogivares personuppgifter. När du skänker en gåva till oss registrerar vi de uppgifter som du lämnade i samband med gåvan. Personuppgifterna används endast inom Läkare i Världen. Läkare i Världen kan komma att kontakta dig i framtiden för att tacka för din gåva och fråga om du vill skänka igen.

Läkare i Världen behåller gåvogivares personuppgifter som längst till det närmaste årsskifte som infaller ett år efter senaste gåvan, därefter anonymiseras personuppgifterna.