Styrdokument

Årsmöte 2022

Årsmöte 2021

Läkare i Världens årsmöte ägde rum 17 april 2021. På grund av coronaviruset hölls mötet digitalt. Nedan kan du läsa kallelsen till årsmötet och mer information om hur du anmäler dig.

Nedan finner du årsmöteshandlingarna:

Förslag på dagordning

Verksamhetsberättelse 2020

Årsredovisning 2020

Rambudget 2021

Verksamhetsplan 2021

Förslag om medlemsavgifter

Valberedningens förslag till styrelse

Förslag till valberedning

Kallelse

Stöd oss

När du skänker pengar till oss bidrar du till att hjälpa de personer som saknar tillgång till vård i Sverige.
Stöd oss