Susanna

”Jag har varit med i styrelsen för Läkare i Världen i tre år nu och är volontär på Läkare i Världens klinik en gång i månaden. Jag har varit involverad i den här typen av volontärverksamhet sen jag var kanske 15-16 år.”

“Jag har ett logopedföretag med omkring 20 anställda så jag jobbar väldigt mycket under dagarna! När jag är volontär på Läkare i Världen är jag vanligtvis kvällsansvarig på kliniken. Jag öppnar och stänger kliniken, samordnar volontärerna, ser till att allt är på sin plats och att saker och ting fungerar som det ska.”

“Jag gillar verkligen att jobba som volontär här. Alla volontärer på Läkare i Världen är väldigt viktiga då de hjälper de som har de allra största problemen i samhället. De som söker vård hos oss tvingas ofta tigga på gatorna och är väldigt utsatta i det svenska samhället. De är en grupp som ingen bryr sig om. De flesta andra organisationer vill gärna jobba med andra grupper.”

“Berättelserna som våra patienter berättar och framförallt deras vänlighet berör verkligen. Ingen kväll är den andra lik. Det är alltid något nytt som sker. Man vet aldrig vad som väntar när man låser upp dörrarna för kvällen.”