Vanliga frågor och svar

Dina rättigheter

Lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård från 2013 ger papperslösa människor i Sverige utökad rätt till vård. Alla barn har rätt till hälso- och sjukvård samt tandvård. Vuxna har rätt till ”vård som inte kan anstå” samt rätt till kostnadsfri mödrahälsovård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning och vård som faller under smittskyddslagen, samt en hälsoundersökning. För mer information se Riksdagen och 1177.

Den offentliga vården har skyldighet att ge sjukvård och tandvård som inte kan vänta till vuxna som söker asyl eller som vistas i Sverige utan tillstånd. Personer under 18 år ska erbjudas hälso- och sjukvård på samma villkor som alla andra barn i Sverige. Se svensk lag.

Din juridiska status bestämmer i vilken utsträckning du har tillgång till den offentliga vården. Läs mer om dina rättigheter och vad din juridiska status innebär här eller på 1177. 

Barn- och mödravård, rådgivning vid abort eller sterilisering samt vård vid graviditet och förlossning är gratis för asylsökande/papperslösa. Läs mer på 1177.

Du är välkommen att kontakta oss eller besöka någon av våra mottagningar så hjälper vi dig.

För papperslösa och asylsökande är receptbelagd medicin subventionerad. Det kostar 50 kronor för ett recept. Om du har en annan juridisk status eller får problem kan du kontakta oss så hjälper vi dig. Läs mer på 1177.

Läkare i världen kan tyvärr aldrig bekosta en vårdfaktura som en patient mottagit, men vi kan hjälpa dig med information och rådgivning om hur du kan bestrida den. Kontakta oss

Hjälp och vård från Läkare i Världen

Vi hjälper främst papperslösa, EU-migranter utan sjukförsäkring och tredjelandsmedborgare. Läs mer om vad det innebär här

Läkare i Världen erbjuder sjukvård och psykosocialt stöd till människor som inte har tillgång till subventionerad sjukvård i Sverige eller har blivit felaktigt nekade vård. Du är alltid välkommen till våra mottagningar men på grund av våra begränsade resurser är det bättre om du som kan söker hjälp direkt hos den offentliga vården i första hand och vänder dig till oss därefter, ifall du inte får den hjälp du har rätt till. 

Läkare i Världen erbjuder medicinsk och psykosocial vård och stöd samt juridisk rådgivning.

Vi har mottagningar i Luleå, Umeå, Östersund, Uppsala, Stockholm, Örebro och Malmö. Få mer information om en specifik ort här. 

Nej, det krävs ingen tidsbokning när du besöker någon av våra mottagningar. Det är däremot viktigt att komma i god tid eftersom det är ett kösystem, läs mer om öppettider på respektive ort.  

Nej, det kostar inget att besöka våra mottagningar.

Nej du behöver inta ha med dig någon typ av ID-handling när du besöker oss.

Nej, vi ger inte medicinsk, psykosocial eller juridisk rådgivning över telefon. För medicinsk rådgivning ring istället 1177 eller om situationen är akut så ring 112. Vill du tala med en jurist får du komma på våra juridiska mottagningar.

Ja, vi erbjuder juridisk rådgivning. Ta med dig alla relevanta dokument i ditt ärende till besöket. Det behövs ingen tidsbokning och vi har juridiska mottagningar i Stockholm, Luleå och Malmö. 

Tyvärr kan vi inte hjälpa i sådana situationer. Vi kan endast erbjuda vård och rådgivning inom Sverige. Du kan alltid kontakta oss om du har några funderingar. Läkare i Världen finns dock i många andra länder runtom i världen, sök på internet efter aktuellt land där din släkting befinner sig och lägg till “Médecins du Monde” eller “Doctors of the World”.

Läkare i Världen kan tyvärr aldrig bekosta en vårdfaktura som en patient mottagit, men vi kan hjälpa dig med information och rådgivning om hur du kan bestrida den. Kontakta oss

I de flesta fall nej. Om du besöker Sverige som exempelvis turist eller student ska du uppsöka den offentliga vården. Du alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor. 

Ja, du kan besöka en av våra medicinska kliniker eller om det är akut kan vi hjälpa dig över telefon att hitta en vårdgivare. Kontakta oss

Nej, vi erbjuder endast medicinsk och psykosocial vård och stöd samt juridisk rådgivning. Kontakta istället lokala hjälporganisationer såsom Röda Korset, Stadsmissionen eller Frälsningsarmen för att få hjälp.  

Läkare i Världens arbete och hur du stödjer oss

Läkare i Världen är en människorättsorganisation som arbetar för att rätten till vård ska respekteras och tillgängliggöras för alla. Vi är en oberoende volontärdriven verksamhet. Läs mer om oss.

Våra ledord är att Hjälpa, Vårda och Vittna. Tillsammans med våra volontärer driver vi mottagningar på sju orter i Sverige där vi ger vi vård och rådgivning till dem som nekas vård. Vi vittnar om de brott mot mänskliga rättigheter vi ser och arbetar aktivt med påverkansarbete för att alla människor ska få tillgång till vård. Läs mer om vårt arbete.

Du kan ta del av vårt arbete genom att läsa allmänt om oss på vår hemsida, om aktuella händelser, vårt påverkansarbete eller våra rapporter. Du kan även följa oss på våra sociala medier Facebook och Instagram

Här eller under fliken “stöd oss” kan du välja själv hur du vill bidra med din gåva till oss genom att till exempel bli månadsgivare, swisha eller sms:a en valfri gåva eller starta en egen insamling. 

Tusentals utsatta människor har under åren fått gratis vård, stöd och mediciner på våra kliniker tack vare donationer. Varje år bidrar vi till att många människor får en chans till ett nytt och tryggare liv i Sverige. Du kan läsa mer om hur vi använder våra resurser i våra årliga verksamhetsberättelse och effektrapport, som du hittar bland våra styrdokument.

Ja, Läkare i Världen har ett 90-konto och granskas därmed av Svensk insamlingskontroll. Vi är också medlemmar av branschorganisationen Giva Sverige och följer deras etiska riktlinjer för insamling i den så kallade kvalitetskoden samt genom att upprätta årliga effektrapporter. Du kan sätta in en gåva på vårt 90-konto, plusgiro 90 0109-0 eller BG 900-1090 eller genom att swisha din gåva till 900 10 90.  

Ja, vi tar gärna emot läkemedel. Maila en lista på det du vill donera till info@lakareivarlden.se, inkludera medicinens namn, styrka och utgångsdatum samt vilken ort du befinner dig på. Vi återkommer med vad vi kan ta emot och vad vi har behov av (vi tar inte emot morfinpreparat, narkotikaklassade mediciner eller medicinskt engångsmaterial).

Engagera dig hos Läkare i Världen

Skicka ett mejl till frivillig@lakareivarlden.se eller fyll i formulär här. Skriv vad du vill/kan göra, om du har en legitimerad yrkesroll i Sverige och i vilken stad du vill bli volontär.

Ja! Det finns andra roller som är precis lika viktiga som de medicinska för att vår verksamhet ska fungera, till exempel behöver vi tolkar, klinikvärdar, kvällsansvariga och vittesmålsinsamlare. Läs mer om vår volontärverksamhet här.

Tyvärr, inte för tillfället. Det finns däremot möjlighet att åka utomlands genom våra syskonorganisationer i Médecins du Monde i andra länder. Läs mer här.

Här hittar du lediga tjänster när sådana finns. Håll även utkik på vår Linkedin, Facebook och Instagram för att se när vi utannonserar tjänster. 

Ja, vi tar emot praktikanter från högskola/universitet två gånger per år, under höst- och vårtermin. Här utannonseras praktikplatser. Håll även utkik på våra sociala medier Facebook och Instagram.

Nej, tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot praoelever för tillfället. 

Om du har frågor rörande exempelvis uppsatser, studiebesök och liknande kan du mejla info@lakareivarlden.se så hjälper vi er efter bästa förmåga. 

Stöd oss

När du skänker pengar till oss bidrar du till att hjälpa de personer som saknar tillgång till vård i Sverige.
Stöd oss