Örebro

Vår klinik i Örebro är öppen en gång i veckan i Stadsmissionens lokaler på Vasa strand 7. Våra volontärer är på plats varje torsdag kväll kl 18:00-20.00 för att erbjuda vård till EU-medborgare i utsatthet. Vi erbjuder även hälsosamtal och grupputbildningar för samma målgrupp.

Har du frågor eller är intresserad av vår verksamhet i Örebro är du välkommen att kontakta vår volontärsamordnare.

Kontakt

orebro@lakareivarlden.se

Volontärsamordnare

Pernilla Graversen
Telefon: 070-563 90 65
Mejl: pernilla.graversen@lakareivarlden.se