Östersund

Nu finns det en Läkare i Världen-grupp i Östersund. Vår mottagning kommer att ha öppet varannan tisdag, kl. 18.30- 20.00, i Svenska kyrkans församlingslokal.
Samtidigt som vi erbjuder vård till utsatta grupper, som idag inte erbjuds subventionerad vård i Sverige, arbetar vi för att öka samarbetet med den offentliga vården för att på sikt kunna inkludera alla.

Vi söker volontärer för att bemanna upp mottagningen. Vi är i behov av legitimerade läkare, farmaceuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor, tolkar med mera.

Vill du hjälpa till? Hör av dig till ostersund@lakareivarlden.se