Skåne

Vår medicinska klinik finns i S:ta Maria kyrkas lokaler på Södervärnsgatan 8 i Malmö och är öppen varje torsdag mellan 18:00-20:00. Vi har läkare och sjuksköterskor på plats. Du behöver inte boka tid. Vi erbjuder medicinsk vård, hälsosamtal samt information om rättigheter till hälsa- och sjukvård till utsatta EU-medborgare, tredjelandsmedborgare och papperslösa.

Har du frågor om vår verksamhet i Malmö? Kontakta:

skane@lakareivarlden.se

Är du intresserad att bli volontär eller undrar du om praktiska frågor gällande kliniken/klinikschemat? Kontakta:

frivillig.skane@lakareivarlden.se