Skåne

Den mobila kliniken finns utanför S:ta Maria kyrka på Södervärnsgatan 8 i Malmö och är öppen varje torsdag mellan 18:00-20:00. Vi har läkare och sjuksköterskor på plats. Du behöver inte boka tid. Vi erbjuder medicinsk vård, hälsosamtal samt information om rättigheter till hälsa- och sjukvård till utsatta EU-medborgare, tredjelandsmedborgare och papperslösa.

Kvinnomottagningen i S:ta Maria kyrkas källare är stängd för tillfället.

Kontakt

skane@lakareivarlden.se

Malin Garptoft

malin.garptoft@lakareivarlden.se
073-954 68 69