Västerbotten

Vi ger hälsorådgivning, gör enklare bedömningar och hjälper till med att hänvisa vidare om det är så att det behövs. Vi kan också erbjuda hälsosamtal och grupputbildningar. Vår verksamhet är viktig, både när det gäller att fånga upp människors behov av vård, men också för att driva påverkansarbete.

Har du frågor om verksamheten i Umeå, eller är intresserad av att bli volontär kan du kontakta vår programchef Lena Thurang på lena.thurang@lakareivarlden.se

Kontakt

vasterbotten@lakareivarlden.se