Vad vi gör

Läkare i Världen är en internationell människorättsorganisation som arbetar för att alla människor ska ha samma rätt och tillgång till hälso- och sjukvård. Vi bistår människor i utsatta situationer med hälso- och sjukvårdsinsatser och juridisk rådgivning. Utgångspunkten är att tillgång till hälso- och sjukvård är en mänsklig rättighet som ska gälla för alla människor på lika villkor, även då man befinner sig i krig, fattigdom eller på flykt. Läkare i Världen grundades 1980 och organisationens huvudkontor är placerat i Paris.

Sverige

Läkare i Världen erbjuder medicinsk vård, psykosocialt stöd och juridisk rådgivning till några av samhällets mest utsatta. Varje år hjälper vi mellan 1 000 och 2 000 människor. All sjukvårdspersonal och alla tolkar, jurister och psykologer arbetar ideellt. Läkare i Världens nationella projekt riktar sig till utsatta grupper såsom utsatta EU-medborgare, papperslösa, apatiska barn och offer för människohandel. Vårt arbete bygger till stor del på ideella insatser, såväl i Sverige som internationellt. Vi vittnar om de brott mot mänskliga rättigheter vi ser och arbetar aktivt för att alla människor ska få tillgång till vård.

Internationellt

Läkare i Världen är en del av det internationella nätverket Médecins du Monde.  Tillsammans driver nätverket mer än 300 hälso- och sjukvårdsprojekt i över 70 länder. Vi driver ett stort antal kliniker runt om i Europa som erbjuder gratis sjukvård till migranter, hemlösa och andra behövande. Vi arbetar aktivt med Ebolaprevention och finns på plats i krigets Syrien. New York, Nepal och Nicaragua är exempel på andra platser där Médecins du Monde gör skillnad varje dag.

Médecins du Mondes webbsida