Medicinska kliniken

Sedan 1995 driver Läkare i Världen en medicinsk klinik i Stockholm där vi erbjuder kostnadsfri vård samt mediciner till personer som saknar tillgång till subventionerad vård i Sverige, däribland utsatta EU-medborgare och tredjelandsmedborgare. Alla läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, tandläkare, tolkar och annan vårdpersonal på kliniken arbetar ideellt. Kliniken finansieras genom bidrag från allmänheten.

På kliniken finns möjlighet att träffa läkare, sjuksköterska och ibland tandläkare. Vården vi erbjuder liknar den som finns på en närakut. Vi har begränsade resurser men hjälper alla efter bästa förmåga. Genom samarbeten med företag och andra organisationer kan vi erbjuda bland annat provtagning, röntgen och gynekologiska undersökningar.

Papperslösa och asylsökande patienter, vilka numera har rätt till subventionerad vård “som inte kan anstå”, får information om sina rättigheter samt stöd kring hur de kan få tillgång till den offentliga vården. Vi följer upp varje enskilt patientärende och gör allt vi kan för att varje patient ska få den vård de behöver.

Adress

Hantverkargatan 2 C

Kartor till Stockholmskliniken

Detta material kan du ladda ner och skriva ut själv. Det är helt ok att dela ut denna information men inte om du gör egna ändringar.

Karta till den medicinska kliniken på Svenska

Karta till den medicinska kliniken på Engelska

Karta till den medicinska kliniken på Rumänska

 

Öppettider

Kliniken är öppen varje torsdag mellan klockan 18.00-21.00 med undantag för röda dagar samt julafton och valborgsmässoafton. Tandläkare finns på plats varannan vecka. Vi har drop-in och högt patienttryck så kom tidigt.

Vi kan inte garantera att alla som kommer till oss kan få träffa vårdpersonal eller jurist på grund av våra begränsade resurser och högt patienttryck.

Frågor

Kontakta Läkare i Världen:
Telefon: 08-664 66 87
Mejl: info@lakareivarlden.se