Mobila kliniker

Läkare i Världen har startat mobila kliniker för att stärka hälsan bland utsatta människor i samhället. Ett av målen är att stärka hälsan för utsatta EU-medborgare. Därför har två mobila kliniker specialtillverkats för att vara utrustade på ett sätt att teamet kan både ge vård och hålla i hälsosamtal. 

Fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

De mobila klinikerna finns i Skåne. Ett viktigt fokus är att arbeta med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt med smittskydd. Många av de utsatta EU-medborgarna och deras barn saknar sjukförsäkring från hemlandet och faller därför mellan stolarna i det Europeiska systemet. Det gör också att de inte har tillgång till vård i Sverige. 

Vill du hjälpa till med de mobila klinikerna?

Just nu har vi mobila kliniker i Skåne. Vi behöver fler administrativa och sjukvårdsutbildade volontärer samt chafförer som vill vara en del av det mobila teamet. För att köra kliniken krävs det att du har ett vanligt B-körkort. Vi planerar att så småningom också sätta mobila kliniker i arbete i andra delar av Sverige. Är du intresserad av att hjälpa till med den mobila kliniken, hör av dig till frivillig@lakareivärlden.se eller ring oss på 08-6646687.