Rapporter och dokument

Här samlar vi våra rapporter, remissvar och andra dokument (Sidan är under uppbyggnad)

Rapporter

 

2016

Rapport om brist på tillgång till vård i Europa

Rapport om SRHR 

2018

Broschyr om sjukförsäkring till EU-medborgare

 

Remissvar

 

2015: Läkare i Världen har skickat ett remissvar till justitiedepartementet angående utkastet till lagrådsremissen om begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Läs remissvaret här.