Vad vi gjort 2017

Läkare i Världen har under 2017 gjort mer än någonsin för de mest utsatta grupperna i samhället. Här är några av de saker som hänt under året

Ny ordförande

Läkaren Hanna Ingelman-Sundberg är ny ordförande för Läkare i Världen Sverige. Hon jobbar för att fler ska få sin rätt till vård tillgodosedd och att färre människor ska leva i utsatthet i Sverige. Läs mer om Hanna här: http://www.mynewsdesk.com/se/lakare-i-varlden/news/hanna-ingelman-sundberg-ny-ordfoerande-foer-laekare-i-vaerlden-248640

Kvinnoklinik i Malmö

I Maj öppnade en ny kvinnoklinik Malmö där patienter kunnat testat för sexuellt överförbara sjukdomar, tagit graviditetstest, bedömt enklare gyn-status samt hänvisat både akut och för abort.
Kvinnoklinik i Malmö

Våra volontärer vinner priser

Våra volontärer är den viktigaste delen av vår verksamhet. Vi är stolta över att ha så många kompetenta volontärer i vår verksamhet.
Elisabeth Hultcrantz får Anita Doraziopriset

Astrid Börjesson får priset som årets hjältmappie

Kämpat för barn med uppgivenhetsyndrom

Vi har hjälpt ungefär 30 barn under 2017
Artikel i the New Yorker

Artikel i BBC

Bloggpost om barn i det Svenska asylsystemet

Vi har släppt en rapport

Observatory report


Vittnat om orättvisor

Under 2017 har vi fortsatt vittna om de hinder till hälso- och sjukvård och brott mot mänskliga rättigheter som vi sett.
Länk till vittnesmål

Vi har funnits på plats vid katastrofer, bland annat i Nepal, Haiti och Bangladesh. I Sverige har vi hjälpt 30 barn med uppgivenhetsyndrom, 407 personer från 55 länder med juridisk rådgivning, hjälpt 20 kvinnor att få abort.

Vi vill speciellt tacka våra volontärer som gjort detta möjligt och vill också rikta ett speciellt varmt tack till Rosa Taikon, som gick bort under året, för hennes arbete med att synliggöra förtryck och hennes livslånga kamp för romers rättigheter. Stort tack!