Vårt synsätt

Historik

Médecins du Monde (MdM, Läkare i Världen) grundades 1980 av en grupp franska läkare under ledning av Bernard Kouchner. Detta efter att Kouchner lämnat Médecins Sans Frontières (MSF, Läkare utan gränser) som han hade varit med och startat 1971.

Kouchner lämnade Läkare utan gränser på grund av meningsskiljaktigheter gällande organisations framtid. I synnerhet blev begreppet témoignage (vittnande) som syftar på att tala ut om det lidande som man ser i motsats till att inte rapportera om det ett debatterat ämne. Vissa medlemmar tyckte att organisationen skulle undvika att kritisera regeringarna i de länder där de arbetade medan Kouchner ansåg att det mest effektiva sättet att lösa ett problem var att dokumentera och sprida information om lidandet i landet i fråga. Kouchner lämnade därför organisationen och startade Medecins du Monde med grundprinciperna hjälpa, vårda och vittna.

Principer

Hjälpa: Vi hjälper med socialt stöd och rådgivning angående rättigheter och möjligheter för marginaliserade grupper.

Vårda: Vi ger vård till dem som av någon anledning inte har tillgång till hälso- och sjukvård.

Vittna: Vi vittnar om hinder till hälso- och sjukvården och brott mot de mänskliga rättigheterna.

Sverige

Läkare i Världen startades i Sverige 1991. Den medicinska kliniken har funnits i Stockholm sen 1995 och erbjuder kostnadsfri vård till marginaliserade människor i Sverige samt rådgivning i asyl- och migrationsfrågor. Vi är en del av det internationella nätverket Médecins du Monde som idag driver hundratals sjukvårdsprojekt för utsatta människor världen över.

Vårt arbete har hela tiden byggt på frivilliga insatser från läkare, jurister och andra. Förutom klinikarbetet jobbar Läkare i Världen med att bilda opinion för att varje människa ska ha rätt till sjukvård. Vi vittnar om utsatta människors situation och kränkningar av de mänskliga rättigheterna i syfte att skapa opinion hos beslutsfattare och allmänhet för att förverkliga en hälso- och sjukvård på lika villkor.

 

Läs vår Uppförandekod här