Vittnesmål

Vi vittnar om hinder till hälso- och sjukvården och brott mot de mänskliga rättigheterna. Till höger kan du läsa fler av våra vittnesmål.

Sara

”Vi gick till vårdcentralen, som Läkare i Världen hade sagt åt oss att göra. När vi kommer dit säger personalen att vi kommer att behöva betala mycket om Sara ska få vård. Vi försöker att berätta för dem att det inte stämmer men de lyssnar inte på oss. De står fast vid att för att ens träffa en läkare eller sjuksköterska behöver vi betala över ett tusen kronor.”
– Berättat av anhörig. Sara heter egentligen något annat.

Miriam

”När vi kontaktade förlossningsavdelningen sa de att det skulle kosta mellan 25 000 -50 000 kronor för Miriam att föda sitt barn hos dem. Jag berättade att det finns en ny lag som säger att mödravård är gratis för papperslösa. Då sa hon att man inte bara kan komma till ett land för att föda barn, och att Miriam planerat detta. Men hon har bott i Sverige i flera år!”
– Berättad av anhörig. Miriam heter egentligen något annat.

Rafiq

”Jag gick till vårdcentralen. De frågade efter personnummer och jag sa att jag inte hade ett för jag är papperslös. De sa att jag ska gå till akuten så jag gick dit. Där fick jag vänta länge och personalen ringde massa samtal så jag blev rädd att de ringde polisen. Då gick jag hem och jag vågar inte gå tillbaka.”
– Berättat av Rafiq, en papperslös man. Rafiq heter egentligen något annat.

Julia

”Vi fick olika besked när jag ringde till vårdcentralen och när jag besökte den. Över telefon sa de att papperslösa bara har rätt till akut vård. Då sa jag att vi åker till akuten istället. När vi ändå gick till vårdcentralen uppstod förvirring i receptionen. Jag vet inte om det var en sjuksköterska eller administrativ personal, men de frågade om Julia hade personnummer, om hon sökt asyl och så vidare. När vi sa att Julia är papperslös sa de att hon räknades som om hon var på besök i Sverige och att vård för Julia skulle kosta 1 500 kronor. Jag protesterade och berättade att vi träffat Läkare i Världen som sagt till oss att det finns en ny lag som ger papperslösa rätt till vård. Då undrade de på vårdcentralen varför inte Läkare i Världen erbjudit oss vård i så fall. Jag visste inte vad jag skulle svara men sa att de (Läkare i Världen) sagt till oss att vårdcentralen ska erbjuda Julia vård. Till slut fick Julia ett reservnummer och fick sedan träffa en rysktalande läkare. Det kostade 50 kronor. Nu har de tagit prover och vi ska tillbaka på kontroll. Om vi inte känt till den nya lagen, eller om Julia gått till vårdcentralen själv, tror jag inte att Julia hade fått vård utan att betala jättemycket pengar.”
– Berättat av anhörig. Julia heter egentligen något annat.