Asil vet inte om att han har rätt till vård

Asil har varit utstött i samhället och sin familj under en lång tid på grund av sin sexuella läggning, vilket har gett upphov till psykisk ohälsa. Han har blivit hotad och fysiskt misshandlad vid flera tillfällen i sitt hemland. Även resan från Marocko till Sverige har varit stressande och allt tillsammans har lett till sömnsvårigheter och depression. I övrigt menar han att han mår fysiskt bra och inte har några smärtor eller åkommor.

“Jag har inte sökt vård för jag visste inte att jag hade rätt till det. Eftersom jag inte har uppehållstillstånd så har jag inte vågat försöka”