Hamid fick antideppressiva mediciner för knäskada

Hälsoproblem

På grund av en bilolycka i Afghanistan strax innan Hamid 16, flydde till Sverige har han problem med sitt knä och ben. Han har haft smärtor i över ett år och de blir sämre när det är kallt.

Utöver fysiska smärtor har Hamid även upplevt psykisk oro. Dels av den farofyllda resvägen, men även den långa asylprocessen. Överlag menar Hamid dock att han är glad och positiv.

Kontakt med vården

Hamid har inte vågat ta upp sitt problem med benet och ta kontakt med vården under det dryga året han vistats i Sverige. Han har inte vetat om sina rättigheter, och har därför först nu uppsökt vårdcentral för sina knäproblem. “Jag fick ingen hjälp av tolk och tycker att bemötandet var dåligt. Läkaren tittade och kände lite på knät och sedan skrev ut lite mediciner”.

När han väl kom till tillbaka till sitt boende blev personalen fundersamma över medicinen. De kollade därför upp medicinerna och det kom fram att doktorn skrivit ut antidepressiva mediciner. Detta trots att Hamid är under 18 år, och inte heller uppgett några psykiska besvär vid besök. Han fick ingen remiss eller vidare information om hur han skulle gå tillväga med fortsatt behandling.