Oskar vågar inte söka vård

Hälsoproblem

Oskar berättar att han hade olika åkommor då han kom till Sverige, dels förstoppning och prickar över hela kroppen som kliade. Han blev mottagen av Läkare i Världen i Malmö och hänvisad till vårdcentralen där han anser att han blivit väl bemött och behandlad.

Oskar har varit med om en olycka sedan tidigare då han skadade sin ryggrad under en fotbollsmatch. Han blev sängliggandes ett tag och får återfall då och då, och kan inte röra nacken. Kronisk smärta i nacken som kommer och går i vågor, men inte är starkt närvarande varje dag.

Vårdens bemötande

Vid första besöket hos en vårdcentral angående detta blev Oskar informerad att han inte kunde få vård för sin kroniska återkommande smärta. I och med att smärtan ökat i kraft fick han tillslut tid på en annan vårdcentral och blev remitterad för akupunktur. Ända sedan behandlingen har dock smärtan i hans nacke och rygg blivit värre, och han har vid flera tillfällen försökt få hjälp vid olika vårdinstanser. Oskar har blivit nekad varje gång. Även vid förfrågan om hälsoundersökning, vilket är något som tydligt står i lagen att papperslösa har rätt till.

Han berättar om flera dåliga bemötanden, och att han vid ett tillfälle kände obehag av hur en receptionist tittade på honom och uttryckligen sagt att “du har inget tillstånd, så du har inte rätt till vård”. Då receptionisten gick iväg för att prata med kollegorna gick Oskar därifrån, av rädsla att de skulle tillkalla polis eller utsätta honom för något. Han tillade “Hon tittade på mig på ett så konstigt sätt och jag blev rädd att hon skulle överlämna mig”.

“Det finns en stor rädsla hos papperslösa, rent allmänt för registreringar. Varje registrering innebär en risk att bli hittad av polisen. Många ser vården som en myndighet, eller en del av regeringen, och vågar inte lita på vårdgivare som enskild enhet. Det har även gått rykten om att polisen ska ha stått utanför akuten för att kontrollera patienter, vilket har skrämt många från att uppsöka vården”.