Reza får ingen hjälp för sin smärta

Hälsoproblem

För ca tre år sedan var Reza 17, med om en motorcykelolycka i Iran. Han blev opererad på plats, men har fortfarande väldigt ont i axeln. På grund av att smärtan kommer främst på natten har han svårt att sova. Läkare i Sverige har undersökt axeln och kommit fram till att operationen varit undermålig och att metoden som används varit felaktig och väldigt gammaldags.

Närvarande tolk/personal informerar även att Reza vid olika tillfällen skurit sig i armar på grund av psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan har härletts till lång väntetid i asylprocessen.

Kontakt med vården

När Reza varit i kontakt med vården har han fått undersökning, men blivit nekad behandling för sina smärtor. Han har försökt få hjälp i över ett år på olika vårdinrättningar av olika läkare, men blivit nekad varje gång. “ I ett år har jag försökt få hjälp, men inget händer”. Reza menar att alla läkare har hänvisat till att han inte har ett uppehållstillstånd, och att han därför inte kan få hjälp med operation.

Han har fått information av sin advokat om vilken rätt han har till vård, dvs. samma som alla andra barn och unga i Sverige. Dock är han tveksam till detta då han själv blivit nekad operation på grund av avsaknat tillstånd. “Om alla barn har samma rätt, varför får jag inte hjälp?”