Avhysningar leder till akuta sjukdomstillstånd

Begränsningen i tillgången till vård leder till akuta situationer som är ovärdiga och kostsamma.

Vi har under de senaste åren sett en markant ökning i ohälsa bland gruppen utsatta EU-medborgare, och särskilt vid avhysningar. Det finns en direkt koppling till ohälsa som inträffar då någon blir avhyst.

Under förra året påträffade Läkare i Världen en man som hade blivit avhyst från sitt tillfälliga boende i en husvagn. På grund av att han sov utomhus blev han väldigt fort nedkyld och fick urinvägsinfektion. Då denna man inte hade tillgång till subventionerad vård ledde det till att han blev tvungen att åka in akut med njurbäckeninflammation.

Kostnaderna för en lättbotlig infektion är relativt små, medan kostnaden för en ambulansfärd och en akut behandling är mycket högre än att tillåta tillgång till grundläggande vård hos de som behöver. Om mannen skulle ha tillgång till subventionerad sjukvård för att behandla något så vanligt som en urinvägsinfektion skulle det kosta svenska vården långt mycket mindre än att behandla en njurbäckeninflammation.

Det är ovärdigt för en människa att bli behandlad på ett sådant sätt att hen ska behöva bli akut sjuk för att kunna få tillgång till vård. Det bryter mot mänskliga rättigheter.

Det är på grund av människor som blir utsatta för onödig ohälsa som vi vittnar.

Hjälp oss, du också, att vittna om de orättvisor, de brott mot mänskliga rättigheter och de förskräckligheter du ser i samhället och i världen. Sprid våra vittnesmål i sociala medier, och berätta om dina egna upplevelser under hashtaggen #vivittnar.