Projekt riktat mot ukrainska flyktingar i Sverige

Tillsammans med flertalet organisationer i Skåne driver Läkare i Världen ett projekt för att ge flyktingar från Ukraina en bra start i landet.

Care for U, som projektet heter, innehåller ett brett spektrum av insatser för att stötta nyanlända från Ukraina. Aktiviteterna består bland annat av föreläsningar inom hälsa, medicinsk hjälp, psykosociala stödsamtal, juridisk rådgivning, yoga, stöttning i kontakt med myndigheter, språkkurser, hjälp med att skriva CV, validering av kunskaper och matchning mot arbetsgivare.

Care for U är ett samarbetsprojekt mellan Läkare i Världen, ABF Skåne, Malmö Helps, RFSL Newcomers och Yoga för alla. För att på bästa sätt kunna möta behoven hos målgruppen kommer flyktingar från Ukraina att anställas inom projektet. Vi är även närvarande på Migrationsverkets boenden för att hjälpa nyanlända med samhällsorientering i Sverige.

Följ projektet på Instagram för mer information.

Kontaktperson
Joakim Månsson Bengtsson, regional samordnare Götaland
joakim.mansson.bengtsson@lakareivarlden.se
+46 76 21 07 38 3