Delta i studie om att leva med hiv

Att leva med hiv är en enkätundersökning som genomförs av Folkhälsomyndigheten och handlar om hur livet är för dig som lever med hiv. Fram till den 28 februari 2022 kan du fylla i enkäten.

Frågorna i enkäten handlar om dina erfarenheter, känslor, behov, relationer, din hälsa och din upplevda livskvalitet. Kunskapen som enkätundersökningen ger är värdefull när nya insatser för personer som lever med hiv ska tas fram.

Enkäten vänder sig till alla personer som lever med hiv i Sverige och finns tillgänglig på svenska och engelska. Dina svar kan inte kopplas till dig och det tar cirka 20 minuter att svara på frågorna.

Om du lever med hiv och är 18 år eller äldre är du välkommen att delta i undersökningen.

Delta i enkätundersökningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

Visa skriva kommentarer