Starta din egen insamling

Vill du skapa en egen insamling på facebook till förmån för Läkare i Världens arbete? Här är en manual för hur du gör på facebook.

  1. Klicka på Insamlingar i nyhetsflödets vänstermeny.
  2. Klicka på Samla in pengar.
  3. Välj Ideell organisation/välgörenhet skriv in Läkare i Världen
  4. Välj en välgörenhetsorganisation, en omslagsbild och fyll i uppgifter om insamlingen
  5. Klicka på Skapa.

Här följer en kort information som kan vara bra att ha om du ska göra en egen insamling.

Vad gör Läkare i Världen?

Läkare i Världen är en människorättsorganisation som ger vård och stöd till personer som inte får vård inom vårt system. Främst är det papperslösa, tredjelandsmedborgare och eu-medborgare.

Vad går pengarna till?

Pengarna går till att driva våra kliniker som finns på åtta platser i Sverige men också till att vi ska driva påverkansarbete så att fler får tillgång till vård i Sverige.

Varför ska man skänka till Läkare i Världen?

Vi hjälper utsatta här på plats i Sverige. Det är många som kommer till oss med långt gånga sjukdomsförlopp, vårt arbete ser är för några av de mest utsatta i vårt samhälle och vi ger konkret hjälp. Vi hjälper även personer i vårt psykosociala team med juridisk och psykosocial hjälp.

Ladda ned en bild till din insamling:

Omslagsbild

Tack för att du bidrar!