Starta din egen insamling på Facebook

Tack för att du vill skapa en egen insamling på Facebook för att stödja Läkare i Världen!

Här är en guide för hur du gör.

  1. Gå in på Facebook och klicka på ”Insamlingar” i nyhetsflödets vänstermeny.
  2. Klicka på Samla in pengar till en ideell organisation.
  3. Skriv in Läkare i Världen i sökfunktionen och välj.
  4. Fyll i de uppgifter du vill ha med om din insamling och välj omslagsbild.
  5. Klicka på Skapa.

Här är information du kan använda dig av i din insamling:

Vad gör Läkare i Världen?

Läkare i Världen är en människorättsorganisation. Tillsammans står vi upp för rätten till hälsa och vård. Vi vittnar om de brott mot mänskliga rättigheter vi ser. Vi ger vård och rådgivning till utsatta människor som inte får tillgång till den allmänna vården.

Vad går pengarna till?

Pengarna går till att driva våra medicinska, psykosociala och juridiska mottagningar runtom Sverige. De bidrar även till vårt påverksansarbete för allas rätt till vård.

Varför ska man skänka till Läkare i Världen?

Vi hjälper några av de mest utsatta här i Sverige. Det är många som kommer till oss med långt gånga sjukdomsförlopp. Varje år hjälper vi över 2000 personer att få rätt till vård och stöd.

Tack för att du bidrar!