Styrelse

Styrelsen Läkare i Världen

Ordförande: Thomas Avén

thomas.aven@lakareivarlden.se

Din sysselsättning?
Pensionerad läkare, aktiv som läkarvolontär. Ordförande i Läkare i Världen, Sverige

Varför har du valt att engagera dig inom Läkare i Världen?

Vill, så gott jag kan, använda mina kunskaper som läkare, för att hjälpa de som inte har eller får tillgång till vanlig sjukvård.

Styrelseledamöter:

Hans Caldaras

Din sysselsättning?
Artist, föreläsare, författare, aktivist och pensionär.

Varför har du valt att engagera dig inom Läkare i Världen?
Jag har sedan mitten på 1960-talet varit engagerad i Mänskliga rättigheter och för utsatta människor, mot intolerans och rasism.

Firyal Kryou

Din sysselsättning?
Egen företagare, ekonom

Varför har du valt att engagera dig inom Läkare i Världen?
Att vara en del av det arbete som Läkare i Världen gör är ett av de viktigaste uppdragen jag har haft i min yrkesverksamma liv.

Att ge vård till de som behöver det, oavsett ursprung, att upplysa samhället om de orättvisor som finns inom vården och framför allt vara en röst till de som saknar det.

Det är det Läkare i Världen står för och jag är stolt över att få vara en liten del av detta.

 

Per Naroskin

Din sysselsättning?
Psykolog och författare

Varför har du valt att engagera dig inom Läkare i Världen?
Jag ville bidra till en organisation som hjälper och uppmärksammar de utsatta människor som ofta hamnar i skuggan av debatten och vid sidan av nyhetsflödet.

Roger Belusa

Din sysselsättning?
Chief Medical Officer. Läkare och forskare, ansvarig för forskning och utveckling i kliniska studier.

Varför har du valt att engagera dig inom Läkare i Världen?

Som läkare finns en inneboende drivkraft att hjälpa människor. Detta kan göras på många sätt och en var hittar de sätt som passar en själv.

Emil Adén

Employer Branding Manager, Trafikverket. Har ett stort engagemang för rättvisa och är fritidspolitiker i Stockholms stad (S).

Mårten Brink

Seniorkonsult på Mindmakers. Är i grunden jurist, men valde en karriär som journalist och pr-konsult. Har drivit både egen verksamhet och jobbat på byråerna Friends Agenda, Edelman, Axicom Cohn & Wolfe och Hill & Knowlton.

Hanna Jerndal

AT-läkare. Är med och driver Läkare i Världens mottagning i Umeå. Etiksekreterare för Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och underläkarförening. Certifierad Trainer inom mänskliga rättigheter och katastrofmedicin.

Gunilla Kristiansson

Leg.sjuksköterska. Gunilla arbetar som barnmorska i Rosengård i Malmö och på BB-hemma. Hon har arbetat för Svenska kyrkans mission i Filippinerna med inriktning på amning och familjeplanering. Gunilla har sedan 2015 varit engagerad i Läkare i Världen i Skåne.

Maria Hajo

Valberedning Läkare i Världen

Vill du komma i kontakt med valberedningen för Läkare i Världen hör du av dig till valberedningen@lakareivarlden.se

Stöd oss

När du skänker pengar till oss bidrar du till att hjälpa de personer som saknar tillgång till vård i Sverige.
Stöd oss