Styrelse

Läkare i Världens styrelse

Styrelseordförande:

Mårten Brink

Mårten Brink, seniorkonsult på kommunikationsbyrån Berntzon:Bylund och tidigare bakgrund som bland annat jurist och journalist. Vill arbeta för en bättre rättssäkerhet och rättvis behandling av alla människor, och inte minst med att såväl regler som regelefterlevnad ska vara tydlig och lättfattlig.

Styrelseledamöter:

Hans Caldaras

artist, föreläsare, författare, debattör. Hans har i hela sitt vuxna liv arbetat med mänskliga rättigheter i syfte att förebygga rasism, intolerans, sociala orättvisor och utanförskap. Han har ett stort engagemang för utsatta EU-medborgares situation i deras hemländer samt i Sverige.

Anna Schneider

ST-läkare inom obstetrik och gynekologi i Östersund. Anna var med och startade Läkare i Världens lokala grupp i Östersund 2016 och har varit lokal MAL i Östersund 2016-22. Anna har tidigare varit engagerad i Röda Korsets ungdomsförbund. Att konkret kunna arbeta för att mänskliga rättigheter tillgodoses i vår närmiljö känns som ett fint sätt att få bidra till ett varmare samhälle.

Per Naroskin

Leg.psykolog och psykoterapeut. Per har arbetat som volontär vid Läkare i Världens psykosociala mottagning.

Roger Belusa

Legitimerad läkare och arbetar sedan 10 år inom klinisk cancerforskning. Roger har regelbundet arbetat på Läkare i Världens medicinska mottagning i Stockholm under 2016-2021.

Emil Adén

Employer Branding Manager, Trafikverket. Har ett stort engagemang för rättvisa och är fritidspolitiker i Stockholms stad (S).

 

Hanna Jerndal

Legitimerad läkare och doktorand i infektionssjukdomar vid Umeå universitet. Hanna är del av klinikledningen för Läkare i Världens klinik i Umeå. Certifierad trainer inom mänskliga rättigheter och katastrofmedicin.

 

Gunilla Kristiansson

Leg. sjukskötersk och leg. barnmorska. Gunilla arbetar på en barnmorskemottagning i Rosengård och på BB-hemma i Malmö. Hon har arbetat för Svenska kyrkans mission i Filippinerna med inriktning på amning och familjeplanering. Gunilla har sedan 2015 varit engagerad i Läkare i Världen i Skåne.

 

Maria Hajo

Jurist. Maria arbetar som jurist på Familjens Jurist i Uppsala med migrationsrätt och familjerätt. Hon har ett stort intresse för migrationsfrågor och mänskliga rättigheter och anser att alla människor har rätt till vård oavsett förutsättningar och bakgrund.

 

Kenan Harbas

Press-och public affairschef på Aleris. Kenan har läst stats- vetenskap och har alltid haft ett stort engagemang i civilsamhället och alla människors lika värde och förutsättningar. Kenan har varit fritidspolitiker och aktiv i Stockholm Pride. Han kom till Sverige som barn från krigets Bosnien 1992.

Valberedning Läkare i Världen

Vill du komma i kontakt med valberedningen för Läkare i Världen hör du av dig till valberedningen@lakareivarlden.se

Stöd oss

När du skänker pengar till oss bidrar du till att hjälpa de personer som saknar tillgång till vård i Sverige.
Stöd oss