Styrelse

Styrelsen Läkare i Världen

För kontakt med styrelsen i Läkare i Världen mejla thomas.aven@lakareivarlden.se

Vill du komma i kontakt med valberedningen hör du av dig till valberedningen@lakareivarlden.se

 

Ordförande: Thomas Avén

thomas.aven@lakareivarlden.se

Läkare, specialist i allmänmedicin.  Lång erfarenhet som läkare och ansvarig för vårdverksamhet. Volontär för Läkare i Världen sedan många år bland annat som tidigare medicinskt ansvarig läkare.

Styrelseledamöter:

Emil Adén

Employer Branding Manager, Trafikverket. Har ett stort engagemang för rättvisa och är fritidspolitiker i Stockholms stad (s).

 

Roger Belusa

Leg.läkare arbetar sedan 10 år inom klinisk cancerforskning. Roger har sedan 2016 arbetat regelbundet på Läkare i Världens medicinska mottagning i Stockholm.

 

Mårten Brink

Seniorkonsult på Mindmakers. Är i grunden jurist, men valde en karriär som journalist och pr-konsult. Har drivit både egen verksamhet och jobbat på byråerna Friends Agenda, Edelman, Axicom Cohn & Wolfe och Hill & Knowlton.

Hans Caldaras

Föreläsare, författare, debattör. Hans har i hela sitt vuxna liv arbetat med mänskliga rättigheter i syfte att förebygga intolerans, sociala orättvisor och utanförskap. Han har ett stort engagemang för utsatta EU-medborgares situation i deras hemländer och i Sverige.

Hanna Jerndal

AT-läkare. Är med och driver Läkare i Världens mottagning i Umeå. Etiksekreterare för Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och underläkarförening. Certifierad Trainer inom mänskliga rättigheter och katastrofmedicin.

Gunilla Kristiansson

Leg.sjuksköterska. Gunilla arbetar som barnmorska i Rosengård i Malmö och på BB-hemma. Hon har arbetat för Svenska kyrkans mission i Filippinerna med inriktning på amning och familjeplanering. Gunilla har sedan 2015 varit engagerad i Läkare i Världen i Skåne.

Firyal Kryou

Ekonomichef. Lång och bred erfarenhet inom ekonomi och redovisning. Har varit volontär hos Hungerprojektet.

Per Naroskin

Legitimerad psykolog. Lång erfarenhet av psykoterapi. Författare, ståuppkomiker, föreläsare. Arbetat som volontär vid Läkare i Världens psykosociala mottagning.

Josefine Öderyd

Tingsnotarie. Tidigare biträdande jurist på HS Advokatbyrå och arbetat bland annat med Migrationsrätt. Är volontär på Läkare i Världens juridisk-psykosociala mottagning i Stockholm.

Stöd oss

När du skänker pengar till oss bidrar du till att hjälpa de personer som saknar tillgång till vård i Sverige.
Stöd oss