Om Läkare i Världen

Om oss

Läkare i Världen I Sverige grundades 1991 och är en del av det internationella nätverket Médecins du Monde. Tillsammans driver nätverket mer än 300 hälso- och sjukvårdsprojekt i över 70 länder årligen. Vi är en människorättsorganisation som jobbar för allas rätt till vård. Det gör vi genom vårdinsatser, psykosocialt stöd och juridisk rådgivning. Vi är en ideell organisation, partipolitiskt och religiöst obundna.

Verksamheten i Sverige

Sedan 1995 driver vi medicinska kliniker för personer som saknar tillgång till subventionerad vård i Sverige, däribland utsatta EU-medborgare och tredjelandsmedborgare. Vi har också en psykosocial mottagning samt juridisk rådgivning som erbjuder papperslösa människor samtalsstöd och hjälp med att driva asylprocesser. Varje år bidrar vi till att många människor får en chans till ett nytt och tryggare liv i Sverige.

Vision

Läkare i Världens vision är ett samhälle där tillgång till jämlik vård inte möter hinder, och där hälsa också erkänns som en grundläggande rättighet för alla – oavsett nationalitet, etnicitet, normbrytande funktionsvariationer, sexuell läggning eller könstillhörighet.

Uppdrag

Genom volontärdriven hälsoverksamhet och påverkansarbete stärker Läkare i Världen utsatta människor och slåss för allas rätt till hälsa. Vi hjälper dem som saknar juridiskt och medicinskt stöd när de riskerar att berövas sin rätt till hälsa och skydd. Vi erbjuder vård och stöd till dem som inte har tillgång till vård på samma villkor som andra. Vi berättar om det vi ser och vittnar om de brott mot mänskliga rättigheter vi möter.

Dokument, årsmöteshandlingar och protokoll

Läkare i Världen är en ideell organisation som drivs och styrs av sina medlemmar och volontärer. Vi samlar in stöd för vår verksamhet och är med i Giva och följer den kod som gäller för tryggt givande. Här hittar du aktuella dokument och protokoll samt handlingar till vårt årsmöte.

Dokument och protokoll

Vårt arbete

Tillsammans med våra volontärer ger vi vård och rådgivning till de som nekas vård och vittnar om de brott mot mänskliga rättigheter vi ser och arbetar aktivt för att alla människor ska få tillgång till vård.

Läs mer…

Jobba hos oss

Läkare i Världen är en ideell förening där verksamheterna drivs i princip helt av frivilliga volontärer. Vi har också ett kansli i Stockholm och kliniker som ibland behöver personal.

Läs mer…

Stöd oss

När du skänker pengar till oss bidrar du till att hjälpa de personer som saknar tillgång till vård i Sverige. Tusentals utsatta människor får varje år gratis vård och mediciner tack vare era donationer.

Läs mer…