Om oss

Läkare i Världen grundades 1991 och är en del av det internationella nätverket Médecins du Monde. Tillsammans driver nätverket mer än 300 hälso- och sjukvårdsprojekt i över 70 länder. Vi är en människorättsorganisation som slåss för allas rätt till vård. Detta gör vi bland annat genom vårdinsatser, psykosocialt stöd och juridisk rådgivning. Vi är en ideell organisation, partipolitiskt och religiöst obundna och har som utgångspunkt att tillgång till bästa möjliga hälsa är en mänsklig rättighet.

Verksamheten i Sverige

Sedan 1995 driver vi en medicinsk klinik för personer som saknar tillgång till subventionerad vård i Sverige, däribland utsatta EU-medborgare och tredjelandsmedborgare. Vi har också en psykosocial mottagning samt juridisk rådgivning som erbjuder papperslösa människor samtalsstöd och hjälp med att driva asylprocesser. Varje år bidrar vi till att många människor får en chans till ett nytt och tryggare liv i Sverige.

Alla läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, jurister, tolkar och psykologer inom Läkare i Världens verksamheter arbetar ideellt. Varje år hjälper vi mellan 1 000 – 2 000 utsatta människor med medicinsk vård, psykosocialt stöd och juridisk rådgivning.

Läkare i Världen erbjuder inte bara hjälp till marginaliserade människor,  vi vittnar också om de brott mot mänskliga rättigheter vi ser och arbetar aktivt för att alla människor ska få tillgång till vård.

Läkare i Världen har ett 90-konto och kontrolleras av svensk insamlingskontroll. Vi är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII), som arbetar för att insamling hos allmänheten ska bedrivas på ett etiskt korrekt sätt. Läkare i världen följer FRII:s kvalitetskod och styrande riktlinjer.