Juridisk verksamhet

Många som söker hjälp hos Läkare i Världen befinner sig i en utdragen asylprocess eller har fått avslag på sin asylansökan och bär därför på stor oro och stress över sin osäkra situation. Genom att få träffa någon av våra jurister kan de som befinner sig i en asylprocess få hjälp med att förstå dokumenten och processen. I vissa fall kan det också finnas några möjligheter kvar att uttömma och juristerna kan då välja att försöka driva ärendet vidare. Många gånger är den hjälp vi kan ge dock främst ett stöd, att se och höra människor som annars kan uppleva sig hjälplösa. 

Stöd oss

När du skänker pengar till oss bidrar du till att hjälpa de personer som saknar tillgång till vård i Sverige.
Stöd oss