Psykosocial verksamhet

Den psykosociala verksamheten har varit en viktig del av Läkare i Världens arbete sedan starten 1991. 

 

På våra mottagningar möter vi människor som är i behov av stöd i de utsatta situationer de befinner sig i. Då vårdköerna för att få hjälp för psykisk ohälsa är långa kan vi fånga upp mental ohälsa i ett tidigt skede och nå ut till dem som annars inte sökt hjälp. Vi erbjuder en kortare period med stödsamtal samtidigt som vi arbetar parallellt med att hänvisa vidare till den reguljära vården. Förutom våra fysiska mottagningar så finns vi tillgängliga för konsultation på telefon och mejl. 

 

Alla volontärer som arbetar med stödsamtal har relevant utbildning och erfarenhet av att arbeta med vår målgrupp. Volontärerna har också tillgång till interna utbildningar där de får fördjupad kunskap inom de specifika frågor vi arbetar med. 

 

Vi utgår ifrån principen att ingen människa ska behöva se självmord som enda utväg och vi erbjuder stöd långt innan dess. Vi är en av få platser i samhället dit våra målgrupper känner sig trygga att vända sig till. Förutom att ge stödsamtal så arbetar vi med att informera våra besökare kring deras egna rättigheter, vilket kan leda till ett bättre mående på lång sikt.

Stöd oss

När du skänker pengar till oss bidrar du till att hjälpa de personer som saknar tillgång till vård i Sverige.
Stöd oss