Tillsammans med våra volontärer ger vi vård och rådgivning till de som nekas vård.

Vi vittnar om de brott mot mänskliga rättigheter vi ser och arbetar aktivt för att alla människor ska få tillgång till vård.

Vårt arbete

Läkare i Världen är en människorättsorganisation som arbetar för allas rätt till vård. Det gör vi genom vårdinsatser, psykosocialt stöd och juridisk rådgivning. Vår utgångspunkt är att hälsa är en mänsklig rättighet.

I Sverige finns vi på åtta platser från Luleå i norr till Malmö i söder. Där hjälper vi människor att få tillgång till sina rättigheter och där det behövs ger vi vård till personer som annars inte får det. Varje år hjälper vi över 2000 personer få rätt till vård eller rådgivning.

Många av dem vi möter har svårt att få rätt till det skydd och trygghet de har rätt till under de konventioner Sverige förbundit sig till att följa. Vi ger därför även juridisk hjälp och psykosocialt stöd med stort fokus på barn och unga särskilt suicidprevention. Många av de vuxna vi hjälper har familjer.

Alla våra volontärer arbetar ideellt. Läkare i Världens nationella verksamhet riktar sig till dem som andra ofta glömmer, oftast är det människor som är här för att be om hjälp till exempel utsatta EU-medborgare, papperslösa, barn med uppgivenhetssyndrom och offer för människohandel. Vi vittnar om de brott mot mänskliga rättigheter vi ser och arbetar aktivt för att alla människor ska få tillgång till vård.

Observatory Report

Observatory Report 2019 ger en unik inblick i tillgången till sjukvård i Europa, med särskilt fokus på de som är bortglömda i Europas offentliga sjukvårdssystem. Rapporten baseras på data och vittnesmål insamlade från 29,359 rättighetsbärare som besökt någon av Médecins du Monde/Läkare i Världens (MdM) verksamheter i sju Europeiska länder (Belgien, Frankrike, Tyskland, Luxemburg, Sverige, Schweiz och Storbritannien) mellan januari 2017 and december 2018. Du kan läsa rapporten här

Account of Human Stories

“Left Behind: Voice of People Excluded from Universal Healthcare Coverage in Europe” är en kvalitativ sammanställning av vittnesmål från rättighetsbärare som besökt LiV/MdM program i Sverige, Belgien, Tyskland och Storbritannien samt vår samarbetspartner Feantsa mellan 2019-2020. Det är en uppföljande rapport till Observatory Report 2019 och presenterar djupgående vittnesmål från de människor som döljer sig bakom siffrorna i Observatory. Även denna rapport har fokuserat särskilt på situationen för människor som lever i hemlöshet, och hur de påverkas av coronapandemin. Du kan läsa hela rapporten här.

Remissvar

Migrationskommittén har haft i uppdrag att ta ställning till utformningen av den framtida svenska migrationspolitiken i syfte att fastställa en ordning som är långsiktigt hållbar. Utgångspunkten för uppdraget har varit att migrationspolitiken ska vara human, rättssäker och effektiv. Läkare i Världens synpunkter i remissvaret är att den föreslagna politiken tvärtom mot dess ansats snarare är långsiktigt ohållbar, för individen såväl som för samhället.

Läs hela Läkare i Världens yttrande här.

SRHR på Läkare i Världen 

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är en central del i Läkare i Världens arbete och genomsyrar mycket av vårt påverkansarbete. Vi erbjuder kompetenshöjande utbildning för våra volontärer och personal genom deltagande på och arrangerande av konferenser, samt bedriver preventivt arbete på våra kliniker där vi möter våra målgrupper.

 

Våra målgrupper och SRHR

De rättighetsbärare som söker sig till oss saknar ofta sjukförsäkring och kan av olika skäl inte söka sig till reguljära vården. Detta ger oss en naturlig plattform att informera om SRHR. På våra kliniker i Stockholm, Malmö, Uppsala och Örebro erbjuder vi också snabbtest för hiv, ett projekt som finansieras av Folkhälsomyndigheten. 

Vi som organisation lägger stort fokus på könsbaserat våld (GBV), både nationellt och i vårt internationella nätverk. Vi utbildar våra volontärer om GBV och samverkar med andra organisationer i syfte att dela kunskaper och erfarenheter inom området. 

 

Vad vi kan erbjuda dig som volontär

Vi erbjuder föreläsningar inom området SRHR på regelbunden basis. Vi bjuder in experter från organisationer såsom RFSU, Posithiva Gruppen, Civila Plattformen mot Människohandel med flera som delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Du får även möjlighet att delta som volontär i de kampanjer vi driver.

Läs om våra aktuella projekt här

Internationellt

År 1978, någonstans på Sydkinesiska havet, drev en båt av kurs. Ombord befann sig 2 564 vietnamesiska flyktingar som inte fick amnesti i något land. I förtvivlan hissade de en banderoll där det stod: “Vi hotas av svält och epidemier. Förenta nationerna, rädda oss!”

En grupp läkare, däribland Bernard Kouchner, tillsammans med journalister och intellektuella organiserade ett sjukhusfartyg – Île de lumière (”en ön av ljus”) för att erbjuda flyktingarna medicinsk hjälp och vård, samt för att vittna för omvärlden om deras svåra situation.

Den första februari 1980 grundade Bernard Kouchner tillsammans med läkarkollegor Läkare i Världen – Médecins du Monde. Nätverket har i över fyrtio år arbetat runt om hela världen på platser och med grupper som ofta glöms bort. Organisationen erbjuder tillgång till hälsa- och sjukvård, samt vittnar om brott mot de mänskliga rättigheterna. Vi arbetar både i humanitära katastrofområden och i längre utvecklingssamarbeten. Målet är alltid det samma: Bygga hållbara strukturer för alla människors tillgång till bästa möjliga hälsa.

MdMs internationella nätverk består idag av 16 organisationer som tillsammans driver mer än trehundra projekt i ca åttio länder.

Stöd oss

När du skänker pengar till oss bidrar du till att hjälpa de personer som saknar tillgång till vård i Sverige.
Stöd oss

Bli volontär

Vi har behov av en rad olika kompetenser. Hör av dig till oss om du är intresserad.
Bli volontär