Tillsammans med våra volontärer ger vi vård och rådgivning till de som nekas vård.

Vi vittnar om de brott mot mänskliga rättigheter vi ser och arbetar aktivt för att alla människor ska få tillgång till vård.

Vårt arbete

Läkare i Världen är en människorättsorganisation som arbetar för allas rätt till vård. Det gör vi genom vårdinsatser, psykosocialt stöd och juridisk rådgivning. Vår utgångspunkt är att hälsa är en mänsklig rättighet.

I Sverige finns vi på åtta platser från Luleå i norr till Malmö i söder. Där hjälper vi människor att få tillgång till sina rättigheter och där det behövs ger vi vård till personer som annars inte får det. Varje år hjälper vi över 2000 personer få rätt till vård eller rådgivning.

Många av dem vi möter har svårt att få rätt till det skydd och trygghet de har rätt till under de konventioner Sverige förbundit sig till att följa. Vi ger därför även juridisk hjälp och psykosocialt stöd med stort fokus på barn och unga särskilt suicidprevention. Många av de vuxna vi hjälper har familjer.

Alla våra volontärer arbetar ideellt. Läkare i Världens nationella verksamhet riktar sig till dem som andra ofta glömmer, oftast är det människor som är här för att be om hjälp till exempel utsatta EU-medborgare, papperslösa, barn med uppgivenhetssyndrom och offer för människohandel. Vi vittnar om de brott mot mänskliga rättigheter vi ser och arbetar aktivt för att alla människor ska få tillgång till vård.

Internationellt

År 1978, någonstans på Sydkinesiska havet, drev en båt av kurs. Ombord befann sig 2 564 vietnamesiska flyktingar som inte fick amnesti i något land. I förtvivlan hissade de en banderoll där det stod: “Vi hotas av svält och epidemier. Förenta nationerna, rädda oss!”

En grupp läkare, däribland Bernard Kouchner, tillsammans med journalister och intellektuella organiserade ett sjukhusfartyg – Île de lumière (”en ön av ljus”) för att erbjuda flyktingarna medicinsk hjälp och vård, samt för att vittna för omvärlden om deras svåra situation.

Den första februari 1980 grundade Bernard Kouchner tillsammans med läkarkollegor Läkare i Världen – Médecins du Monde. Nätverket har i snart fyrtio år arbetat runt om hela världen på platser och med grupper som ofta glöms bort. Organisationen erbjuder tillgång till hälsa- och sjukvård, samt vittnar om brott mot de mänskliga rättigheterna. Vi arbetar både i humanitära katastrofområden och i längre utvecklingssamarbeten. Målet är alltid det samma: Bygga hållbara strukturer för alla människors tillgång till bästa möjliga hälsa.

MdMs internationella nätverk består idag av 16 organisationer som tillsammans driver mer än trehundra projekt i ca åttio länder.

Stöd oss

När du skänker pengar till oss bidrar du till att hjälpa de personer som saknar tillgång till vård i Sverige.
Stöd oss

Bli volontär

Vi har behov av en rad olika kompetenser. Hör av dig till oss om du är intresserad.
Bli volontär