Vad vi gör

Våra ledord är att Hjälpa, Vårda och Vittna. Tillsammans med våra volontärer ger vi vård och rådgivning till de som nekas vård. Vi vittnar om de brott mot mänskliga rättigheter vi ser och arbetar aktivt för att alla människor ska få tillgång till vård.

Läkare i Världen är en människorättsorganisation som arbetar för allas rätt till vård. Det gör vi genom vårdinsatser, psykosocialt stöd och juridisk rådgivning. Vår utgångspunkt är att hälsa är en mänsklig rättighet.

I Sverige finns vi på sju platser från Luleå i norr till Malmö i söder. Där hjälper vi människor att få tillgång till sina rättigheter och där det behövs ger vi vård till personer som annars inte får det. Varje år hjälper vi över 2000 personer få rätt till vård eller rådgivning.

Många av dem vi möter har svårt att få rätt till det skydd och trygghet de har rätt till under de konventioner Sverige förbundit sig till att följa. Vi ger därför även juridisk hjälp och psykosocialt stöd med stort fokus på barn och unga särskilt suicidprevention. Många av de vuxna vi hjälper har familjer.

Alla våra volontärer arbetar ideellt. Läkare i Världens nationella verksamhet riktar sig till dem som andra ofta glömmer, oftast är det människor som är här för att be om hjälp till exempel utsatta EU-medborgare, papperslösa, barn med uppgivenhetssyndrom och offer för människohandel. Vi vittnar om de brott mot mänskliga rättigheter vi ser och arbetar aktivt för att alla människor ska få tillgång till vård.

Hjälpa, Vårda, Vittna

Läkare i Världens verksamhet är uppbyggd kring de tre ledorden, att hjälpa, vårda och vittna.

Att hjälpa och vårda

Genom den psykosociala och juridiska verksamheten på våra mottagningar runt om i landet kan vi hjälpa och vårda de personer som kommer till oss. En stor del av den icke-medicinska hjälp vi erbjuder handlar om att informera om vilka rättigheter dessa personer har och hänvisa dem till den hjälp de kan få från till exemepl reguljärvården. Läs mer om vårt arbete med att hjälpa och vårda här.

Att vittna – vårt sätt att påverka

Att vittna om de orättvisor vi möter och på så sätt försöka påverka situationen så att alla kan få sin rätt till hälsa och välmående tillgodosedd, är också en central del av verksamheten. I syfte att nå förändring för våra målgrupper samlar vi in både kvantitativ data och kvalitativa vittnesmål från besökare på mottagningarna och volontärerna. Dessa ligger sedan till grund för vårt påverkansarbete gentemot politiker och andra beslutsfattare med makt att påverka situationen för de utsatta grupper vi möter. Läs mer om vårt arbete med att vittna här.

Webbinarium om allas rätt till vård

Internationellt

År 1978, någonstans på Sydkinesiska havet, drev en båt av kurs. Ombord befann sig 2 564 vietnamesiska flyktingar som inte fick amnesti i något land. I förtvivlan hissade de en banderoll där det stod: ”Vi hotas av svält och epidemier. Förenta nationerna, rädda oss!”

En grupp läkare, däribland Bernard Kouchner, tillsammans med journalister och intellektuella organiserade ett sjukhusfartyg – Île de lumière (”en ön av ljus”) för att erbjuda flyktingarna medicinsk hjälp och vård, samt för att vittna för omvärlden om deras svåra situation.

Den första februari 1980 grundade Bernard Kouchner tillsammans med läkarkollegor Läkare i Världen – Médecins du Monde. Nätverket har i över fyrtio år arbetat runt om hela världen på platser och med grupper som ofta glöms bort. Organisationen erbjuder tillgång till hälsa- och sjukvård, samt vittnar om brott mot de mänskliga rättigheterna. Vi arbetar både i humanitära katastrofområden och i längre utvecklingssamarbeten. Målet är alltid det samma: Bygga hållbara strukturer för alla människors tillgång till bästa möjliga hälsa.

MdMs internationella nätverk består idag av 16 organisationer som tillsammans driver mer än trehundra projekt i ca åttio länder.

Bli volontär

Vi har behov av en rad olika kompetenser. Hör av dig till oss om du är intresserad.
Stöd oss