Engagera dig

Välkommen att vara med och göra världen mänskligare!

Du som vill engagera dig för Läkare i Världen kan göra det på många olika sätt. Vi tar löpande emot anmälningar från personer som vill vara med och göra världen lite bättre. Genom att bli volontär hos oss bidrar du till vår kamp för allas rätt till vård. Varje år hjälper vi mellan 1 000 – 2 000 utsatta människor med medicinsk vård, psykosocialt stöd och juridisk rådgivning. Det är tack vare alla våra fantastiska volontärer som vi kan utföra vårt arbete och hjälpa de som är mest utsatta.

Alla läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, jurister, tolkar och psykologer inom Läkare i Världens verksamheter arbetar ideellt.

Våra olika verksamhetsgrenar – den medicinska, den juridiska och den psykosociala – behöver personer med olika yrkeskompetens såväl som personer som kan organisera och samordna. Alla våra verksamheter är i stort behov av tolkar.

När du har anmält dig som volontär kommer du att bli inbjuden till ett introduktionsmöte där vi berättar om Läkare i Världen och på vilket sätt just vi arbetar. Vill du fortfarande vara volontär för oss kommer du att behöva skriva på ett volontärkontrakt där du bland annat lovar att inte sprida privat, och ibland känslig information, som du får del av som volontär till obehöriga. Sen är det bara att boka sig på pass. Den eller de första gångerna vill vi gärna att du arbetar tillsammans med andra som har mer erfarenhet och vi vill därför att du anger att det är ett intropass.

Välkommen!

Bli medlem här!

Anmäl dig som volontär här!

Är du redan volontär kan du logga in på volontärsidan här och bland annat boka dig på pass.