Lämna en bättre värld efter dig – testamentera till Läkare i Världen

 

Varför testamentera till oss?

Det finns många sätt att stötta en sak man tror på. Ibland skänker man av sin tid och engagerar sig aktivt i en organisation, ibland har man inte tid men däremot möjlighet att ge ett ekonomiskt bidrag. Och ibland har man ingetdera, men vill ändå stötta en hjärtesak. Då är möjligheten att testamentera till förmån för det man tror på en bra lösning. På så sätt kan man skänka mer i framtiden än vad man kan idag, samtidigt som man kan bidra till att lämna en bättre värld efter sig.

Det är ett vanligt missförstånd att man måste vara rik för att en testamentsgåva ska göra någon skillnad. Det stämmer inte. Precis som med alla andra gåvor blir många bäckar små till stora möjligheter.

Med ett testamente kan du också styra helt eller delvis vem som ska ärva dig. Om du inte har skrivit något testamente och saknar arvsberättigade släktingar går all din kvarlåtenskap till den statliga Arvsfonden. Skriver du däremot ett testamente är det du som bestämmer var dina tillgångar hamnar. Det är din chans att säkerställa att det du lämnar efter dig fördelas enligt din sista vilja.

Bland de som har barn är det också vanligt att tänka att barnen ska ärva allt så att inget testamente behövs. Det finns dock inget som säger hur mycket man måste testamentera om man vill skänka en gåva. Även genom att testamentera en väldigt liten andel – till exempel genom att skriva att en procent av ens tillgångar ska tillfalla Läkare i Världen – kan man göra stor skillnad för de människor som står utanför vårdssystemet, samtidigt som det inte kommer göra någon betydande skillnad för de egna barnen. Självklart ska man först och främst tänka på sina nära och kära, men med testamentsgåvor öppnas möjligheten för att dessutom avsätta en liten del också till andra saker man bryr sig om.

Genom att skriva in Läkare i Världen i ditt testamente kan du göra skillnad även efter din bortgång. Det är tack vare dina och andras gåvor som vi kan fortsätta jobba med allas lika tillgång till vård.

 

Hur gör jag?

Börja idag. Det är aldrig för tidigt att skriva testamente, men en dag är det för sent. Du behöver ingen advokat eller kunna specifika juridiska termer för att skriva ditt testamente. Du kan skriva för hand, eller på dator. Du kan alltid skriva om det sen, hur många gånger du vill.

Ett testamente behöver däremot uppfylla vissa formkrav för att vara giltigt. Är det viktigt för dig att känna dig säker på att det helt säkert är fullständigt juridiskt korrekt, rekommenderar vi att du vänder dig till din bank eller kontaktar en familjejurist. Du kan också läsa mer och ladda ner en mall för ett testamente hos branschorganisationen Giva Sverige, som Läkare i Världen är en del av. Det viktigaste är att du får med vårt namn och organisationsnummer i testamentet. Vårt organisationsnummer är: 802016-1306.

Liten checklista

 • Testamentet ska vara skriftligt och undertecknat av dig och två samtidigt närvarande vittnen som båda är vid full psykisk hälsa
 • Du får inte vara släkt med vittnena
 • De får heller inte stå med i testamentet
 • Dina testamentsvittnen behöver inte se innehållet i testamentet
 • Med sina vittnesmål bekräftar de din namnteckning och intygar att du är vid full psykisk hälsa
 • Du och dina vittnen kan inte bevittna digitalt med hjälp av mobilt Bank ID eller liknande
 • Du behöver inte registrera ditt testamente någonstans
 • Förvara det på en plats där det säkert hittas, till exempel i ett hemarkiv där du har övriga viktiga papper
 • Ge gärna en kopia av det till några personer som du litar på
 • Du kan också köpa tjänsten Testamentesförvaring via avtal24 eller Familjens Jurist, då förvaras det i ett bombsäkert bergrum och den som får hand om ditt dödsbo får reda på att det finns ett testamente via den tjänsten
 • Du kan när som helst skriva om ditt testamente, eller skriva ett så kallat tilläggstestamente
 • Det är alltid den senast giltiga versionen av ditt testamente som gäller
 • Om du ger en gåva till en eller flera organisationer blir de jätteglada om du berättar det och ger dem tillfälle att tacka dig
 • Du behöver inte skicka en kopia av testamentet till dem
 • Du ska aldrig skicka originalet någonstans (utom till Testamentesförvaring)

 

Tänk på detta när du ska ta med en eller flera av dina favoritorganisationer i ditt testamente

 • Skriv inte att fast egendom ska säljas först
 • Öronmärk inte gåvan
 • Ge hellre en procentuell andel än ett fast belopp
 • Kom ihåg att uppge organisationsnummer
 • Berätta att du gjort gott!
 • Ideella organisationer är skattebefriade

Berätta

Berätta också gärna för oss att du skrivit in oss i ditt testamente, så vi har möjlighet att tacka dig. Du kan också berätta för familj och vänner att du har skrivit in en organisation i ditt testamente. Dels kan det kännas skönt för dina efterlevande att få höra hur du har tänkt och vad du vill med det. Dels kan du inspirera fler att göra gott!

 

Frågor?

Kontakta insamling@lakareivarlden.se

pexels-alex-green-5699456

Som medlem i Läkare i Världen får du reducerade fasta priser på enklare juridiska dokument hos Lavendla.