Ett år efter den ryska invasionen av Ukraina:

Läkare i Världen varnar för en hälsokris utan motstycke

Det har nu gått ett år sedan Ryssland invaderade Ukraina den 24 februari 2022. Läkare i Världen släpper nu en rapport om insatserna som gjorts i Ukraina och närliggande länder samt behoven i landet.

Efter ett år av intensivt samarbete med det ukrainska hälsovårdssystemet varnar Läkare i Världen nu för att hälsovårdssystemet är i allvarlig fara. Detta till följd av flertalet attacker mot hälso- och sjukvårdsinfrastrukturer, brist på mediciner och sjukvårdsförnödenheter samt av begränsningar av befolkningens rörelsefrihet som gör att de inte nås av medicinsk vård.

Sjukhus och hälsocentraler arbetar för att klara av utmaningen att ta hand om sjuka människor trots frekventa avbrott i elektricitet, uppvärmning och medicinsk utrustning.

”Skadorna på sjukhus och hälsocentraler dömer den ukrainska befolkningen till dålig medicinsk vård”, varnar Pepe Fernández, ordförande för Läkare i Världen Spanien. 

De grupper som lider mest av situationen är dessutom de som var sårbara redan före kriget, särskilt kroniskt sjuka, funktionsnedsatta, äldre, gravida kvinnor och personer med cancer.

Eftersom befolkningen fortsätter att uppleva traumatiska händelser utan något slut på konflikten i sikte, försämras befolkningens psykiska hälsa kraftigt. 

”Den psykiska hälsan är ett av de största problemen i Ukraina, särskilt för de människor som nu har fördrivits två gånger”, säger Bashar Kailani, den allmänna samordnaren för Läkare i Världen.

”Ett stort antal människor som i januari drabbades av en flygattack mot ett bostadshus i Dnipro med dussintals dödsoffer, hade tidigare fördrivits från Donetsk oblast. De som överlevde var tvungna att bevittna sina medmänniskors död. Just när de trodde att de var så säkra som de kunde vara under omständigheterna.”

Som hjälpinsats inkluderar Läkare i Världen psykologer i sina mobila enheter, som tillhandahåller hälsovård till de drabbade. Läkare i Världen genomför också psykologiska gruppsessioner och utbildningar i psykisk hälsa för sjuksköterskor, barnmorskor, socialarbetare och andra yrkesverksamma, samt erbjuder stöd genom en telefonjour för psykisk hälsa.

Läs rapporten för att få en mer genomgripande bild av arbetet.