Pressmeddelande

Läkare i Världen lanserar Observatory Report 2021

Unheard, unseen and untreated: health inequalities in Europe today

Människorättsorganisationen Läkare i Världen visar i nysläppta Observatory Report 2021 hur utsatta människor exkluderas från vården idag. Rapporten innehåller data och vittnesmål från över 25 000 personer som hindras från en fullvärdig hälsa.

– Världshälsoorganisationen och Europeiska unionen har deklarerat att ”ingen är säker förrän alla är säkra”. I rapporten blir det tydligt att invandrare och etniska minoriteter missgynnas inom den nationella vården och att det krävs omedelbara åtgärder för att uppnå ett fullständigt hälsoskydd, säger professor Bernadette Nirmal Kumar, ordförande EUPHA MIG Section.

Ojämlikheten inom vården har blivit ännu tydligare i och med COVID-19 som utgör en större risk för kvinnor, barn, invandrare, äldre, fattiga och personer med redan existerande hälsoproblem. Pandemin har blottat hur bräckliga och otillräckliga hälso- och sjukvårdssystemen är i hela världen och visat på vikten av att alla har tillgång till offentlig vård.

– Trots att vård och hälsa är en del av våra mänskliga rättigheter låter EU-länder människor gå utan detta grundläggande skydd. Det drabbar inte bara dessa enskilda individer utan hela samhället, det är helt enkelt dyrare att hantera långt gångna sjukdomsfall än att arbeta förebyggande. Jag hoppas att den här rapporten kan fungera som en väckarklocka för alla makthavare där ute, säger Eliot Wieslander, generalsekreterare på Läkare i Världen Sverige.

Eliot Wieslander, generalsekreterare Läkare i Världen

Några siffror och rekommendationer från rapporten:

  • Insikt: 78,2 % av de personer vi hjälpte uppgav att de inte hade någon sjukförsäkring.
  • Rekommendation: för att nå fram till de mest utsatta måste de statliga institutionerna utveckla metoder för att inkludera de grupper som för närvarande exkluderas i hälsostatistiken.
  • Insikt: 47,5 % av de personer vi hjälpte levde i osäkra eller tillfälliga boenden
  • Rekommendation: det finns ett akut behov av att arbeta med hälsa inom alla politikområden. Ett tryggt boende är en förutsättning för hälsovård, regelbunden behandling och stöd. En analys över konsekvenser på människors hälsa behöver finnas inom alla politikområden.
  • Insikt: 91,6 % av de personer vi hjälpte levde under fattigdomsgränsen i det land de befann sig i
  • Rekommendation: hinder inom det reguljära sjukvårdssystemet, som att vårdkostnader måste betalas ur egen ficka, måste åtgärdas för att möjliggöra tillgång till vård för alla. Lågtröskeltjänster och stödstrukturer för människor i utsatta situationer bör inrättas och finansieras på ett säkert sätt.

Vittnesmål från Alicia, en 44-årig kvinna från Ryssland

Alicia föddes med cerebral pares och sitter därför i rullstol. Hon behöver assistans dygnet runt, men har för närvarande inte råd med denna hjälp. Hon kom till Läkare i Världen Sverige för att söka hjälp av en neurolog.

Alicia har redan nekats asyl tre gånger och är nu en papperslös migrant, men fram till nyligen kunde hon fortfarande bo i ett boende som tillhandahölls av Migrationsverket. Situationen var mycket osäker eftersom hon när som helst kunde avlägsnas från Sverige av myndigheten.

Under COVID-19-pandemin blev några av de äldre på boendet sjuka och dog, vilket skrämde henne. Så när hon träffade några män som lovade att ge henne ett nytt boende och att hjälpa henne att skaffa dokument, gick hon med på det. Tyvärr ändrade sig männen när hon flyttade från Migrationsverkets boende och sa att de inte skulle hjälpa henne. Därefter hade hon ingenstans att bo.

För närvarande delar hon ett rum med två andra män, i en överbefolkad lägenhet. Situationen är mycket obehaglig för henne och stället är smutsigt. Hon kan inte duscha i badrummet eftersom det är för litet för hennes rullstol, så hon sköter sin hygien i det rum hon delar med de två männen.

Hon letar efter en liten lägenhet för att få ett privatliv och ett lämpligt badrum, men det är mycket svårt att hitta, särskilt med en rullstol.

Hon nekades sjukvård en gång av en svensk offentlig vårdgivare. På apoteket måste hon betala fullpriset för läkemedlen, trots att papperslösa invandrare har rätt till subventionerad vård och medicinering. Hon måste därför ibland välja mellan att betala för mediciner, mat eller blöjor. Oftast väljer hon det sistnämnda eftersom hennes hygien är mycket viktig för henne.

Bakgrundsinformation Observatory Report

Observatory Report 2021 är en studie över de människor som stängs ute från den allmänna hälso- och sjukvården i Europa. Rapporten innehåller uppgifter och vittnesmål som samlats in vid Läkare i Världens program i sju europeiska länder (Sverige, Belgien, Frankrike, Tyskland, Grekland, Luxemburg och Storbritannien) mellan januari 2019 och december 2020.

Kontakt

Agnes Johanson, kommunikatör
agnes.johanson@lakareivarlden.se
+46 739 27 97 67

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

Visa skriva kommentarer