Rapporter

Observatory Report

Observatory Report 2019 ger en unik inblick i tillgången till sjukvård i Europa, med särskilt fokus på de som är bortglömda i Europas offentliga sjukvårdssystem. Rapporten baseras på data och vittnesmål insamlade från närmare 30 000 personer som besökt någon av Médecins du Monde/Läkare i Världens (MdM) verksamheter i sju Europeiska länder (Belgien, Frankrike, Tyskland, Luxemburg, Sverige, Schweiz och Storbritannien) mellan januari 2017 and december 2018. Du kan läsa rapporten här.

Account of Human Stories

“Left Behind: Voice of People Excluded from Universal Healthcare Coverage in Europe” är en kvalitativ sammanställning av vittnesmål från rättighetsbärare som besökt LiV/MdM program i Sverige, Belgien, Tyskland och Storbritannien samt vår samarbetspartner Feantsa mellan 2019-2020. Det är en uppföljande rapport till Observatory Report 2019 och presenterar djupgående vittnesmål från de människor som döljer sig bakom siffrorna i Observatory. Även denna rapport har fokuserat särskilt på situationen för människor som lever i hemlöshet, och hur de påverkas av coronapandemin. Du kan läsa hela rapporten här.

Stöd oss

När du skänker pengar till oss bidrar du till att hjälpa de personer som saknar tillgång till vård i Sverige.
Stöd oss