Webinarium Observatory Report

Webinarium Observatory Report I slutet av förra året släppte Läkare i Världen Observatory Report 2021, en rapport om hur utsatta människor exkluderas från vården. I ett webinarium diskuterar flera experter på området datan i rapporten och vilka åtgärder som behövs. Webinariet diskuterade förslag på lösningar tillsammans med representanter från WHO, FEANTSA, PICUM och Lancet för…