Kampanj om psykisk hälsa

Kampanj om psykisk hälsa I oktober har Läkare i Världen en kampanj om psykisk hälsa. En stor del av vår verksamhet kretsar kring den psykiska hälsan hos våra målgrupper, asylsökande, papperslösa, EU- och tredjelandsmedborgare. De personer vi möter på våra mottagningar lider ofta av nedstämdhet, depression, ångest och migrationsstress. De har inte sina basbehov tillgodosedda…