Kampanj om psykisk hälsa

I oktober har Läkare i Världen en kampanj om psykisk hälsa. En stor del av vår verksamhet kretsar kring den psykiska hälsan hos våra målgrupper, asylsökande, papperslösa, EU- och tredjelandsmedborgare.

De personer vi möter på våra mottagningar lider ofta av nedstämdhet, depression, ångest och migrationsstress. De har inte sina basbehov tillgodosedda sett som fast boende, inkomst eller uppehållstillstånd. Många bär också på trauman från krig, tortyr eller andra våldserfarenheter, samtidigt som många lever med skräcken att bli utvisad tillbaka till dessa omständigheter.

Hos Läkare i Världen får man träffa psykolog och samtalsstöd för att få hjälp till att må bättre. När du skänker pengar till Läkare i Världen bidrar du till att hjälpa de personer som saknar full tillgång till vård i Sverige. Det rör sig om asylsökande, papperslösa, EU- och tredjelandsmedborgare utan sjukförsäkring.

Gå till vår kampanjsida

Gör vårt quiz om psykisk hälsa

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

Visa skriva kommentarer