Läkare i Världen öppnar barnmorskemottagning i Stockholm

Välkommen till vår nya barnmorskemottagning i Stockholm! Läkare i Världens barnmorskemottagning kommer ha öppet på onsdagskvällar och riktar sig till EU-medborgare i utsatthet, asylsökande, papperslösa och tredjelandsmedborgare utan sjukförsäkring. Då vi har sett ett behov hos vår målgrupp, utsatta EU-medborgare, asylsökande och papperslösa att få särskilt stöd, rådgivning och vård av barnmorskor öppnar vi nu…