Välkommen till vår nya barnmorskemottagning i Stockholm!

Läkare i Världens barnmorskemottagning kommer ha öppet på onsdagskvällar och riktar sig till EU-medborgare i utsatthet, asylsökande, papperslösa och tredjelandsmedborgare utan sjukförsäkring.

Då vi har sett ett behov hos vår målgrupp, utsatta EU-medborgare, asylsökande och papperslösa att få särskilt stöd, rådgivning och vård av barnmorskor öppnar vi nu en barnmorskemottagning i Stockholm. Vi kommer att ha öppet varje onsdag kl.18-20 i våra vanliga lokaler på Hantverkargatan 2C. Vi drar igång onsdag den 12 april.

Vi kommer att erbjuda

  • Råd och stöd kring frågor om graviditet, könssjukdomar och allmänt kring sexuella och reproduktiv hälsa
  • Preventivmedel, inklusive insättning och uttagning av spiral
  • Snabbtest för hiv
  • Enklare undersökning och hjälp vid underlivsbesvär
  • Hjälp vid behov av kontakt med reguljär vård

På vår mottagning är alla välkomna, oavsett kön och könsidentitet.

Om du vill veta mer kan du kontakta oss på:
info@lakareivarlden.se
010-129 98 09

För pressfrågor kontakta vår kommunikatör direkt:
agnes.johanson@lakareivarlden.se
072-142 33 49