”Rätten till vård på lika villkor får inte urholkas”

Om regeringen beslutar att genomföra Tidöavtalets förslag riktade mot skyddssökande riskerar såväl hälsan som livssituationen för dessa personer att försämras, samtidigt som hälso- och sjukvårdens möjligheter att bedriva en etisk och patientsäker vård kraftigt begränsas. Vi är 40 organisationer som tillsammans skriver i Dagens samhälle idag. I Tidöavtalet mellan de partier som utgör regeringens underlag…