Välkomna på panelsamtal i Malmö den 13 oktober

Under Skåneveckan för psykisk hälsa så kommer Läkare i Världen genom ett panelsamtal att uppmärksamma och informera om psykisk ohälsa hos vår målgrupp.

På Läkare i Världens mottagningar möter vi varje år över 2 000 människor som står utanför vårdsystemet i Sverige idag. Vår målgrupp består av papperslösa, asylsökande, utsatta EU-medborgare och tredjelandsmedborgare.

Många av våra besökare har aldrig blivit erbjudna att prata med någon och stigman är hög. En del av Läkare i Världens uppdrag är därför att informera rättighetsbärare, stärka deras egenmakt och fånga upp de som söker för medicinsk eller juridisk hjälp men som också har behov att få hjälp med sin psykiska hälsa.

Vi kommer genom detta panelsamtal belysa psykisk ohälsa och olika sektorer kommer delge sina synvinklar.
Panelen kommer bestå av:

  • Anna Karlsson, nationell programansvarig för Läkare i Världens arbete med psykisk ohälsa
  • en rättighetsbärare med egenupplevd erfarenhet
  • Barbora Majdisova, projektledare för RFSL Newcomers projekt.

Tid: 18.30-19.30, torsdag 13 oktober
Plats: Nobelvägen 21, Malmö
Anmälan: mejlas till joakim.mansson.bengtsson@lakareivarlden.se senast den 10 oktober.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

Visa skriva kommentarer