Ta kampen för global jämställdhet, Billström

Kvinnors, flickors och hbtqi-personers rättigheter är hotade runt om i världen. Sveriges röst för global jämställdhet måste fortsätta ljuda starkt. Läkare i Världen skriver i Svd tillsammans med 17 andra organisationer med en uppmaning till den nya regeringen.

Det pågår en allvarlig tillbakagång mot flickors, kvinnors och hbtqi-personers rättigheter globalt. Den har förvärrats av covidpandemin i form av utebliven skolgång för flickor, ökad mödradödlighet och ökat våld mot kvinnor i alla åldrar. Vi ser en generell tillbakagång för demokratin och mänskliga rättigheter i världen. Mat-, vatten- och klimatkrisen försvårar ytterligare. Men tillbakagången drivs också av politiska makthavare som i globala sammanhang för fram en människosyn som präglas av rasism, homofobi, transfobi och ett starkt motstånd mot idén om jämställdhet.

Sveriges starka tradition av att driva global jämställdhet bygger på att regeringar med olika politiska partier valt att aktivt prioritera frågan. En satsning på jämställdhet kräver ledarskap och prioriteringar som speglas i åtaganden, budget och politiska avvägningar. Det är väldokumenterat att det är feministiska rörelser, förhållningssätt och metoder som är mest effektiva för att driva på jämställdheten världen över. När nu regeringen, till vår besvikelse, överger den uttalat feministiska utrikespolitiken vill vi ändå uppmana dig, Tobias Billström, att fortsätta med ett tydligt politiskt ramverk för jämställdhet som håller ihop arbetet och sätter färdriktningen.

Här är några exempel på vad vi anser att svensk utrikespolitik, med de utmaningar världen står inför, bör innehålla:

  • Ett jämställdhetsperspektiv i alla delar av utrikespolitiken; biståndet, diplomatiska relationer, klimatarbetet, utrikeshandeln och inte minst säkerhetspolitiken.
  • Ett systematiskt arbete för att förändra diskriminerande lagstiftning, maktstrukturer och normer. Biståndet spelar här en unik roll, till exempel genom insatser för att motverka genusrelaterat våld och förändra könsnormer som begränsar flickors, kvinnors och hbtqi-personers möjligheter och rättigheter.
  • Stöd till lokala organisationers kamp. Civilsamhällesaktörer i all sin bredd, från kvinnorättsförsvarare, organisationer som arbetar för flickors rättigheter, trosbaserade aktörer och hbtqi-organisationer, till de som arbetar med ett äldreperspektiv på jämställdhet, är avgörande för att skapa förändring men hotas i allt större omfattning av auktoritära krafter.

Läs hela artikeln här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

Visa skriva kommentarer