Vi skriver i Svenska Dagbladet

Tillsammans med Läkare mot rasism och STRÄVA skriver Läkare i Världen i Svd. Irene Svenonius, moderat finansborgarråd i Region Stockholm, föreslog den 27 juni att personer med tolkbehov som inte är nyanlända ska behöva betala för egen tolkning när de söker sjukvård. Som vårdstudenter och vårdpersonal är vi starkt kritiska till förslaget, som är både dehumaniserande och inkonsekvent.

Det står i patientlagen att alla patienter har rätt att få information om sin vård och ”informationen ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar”. Vi vårdpersonal är de som använder tolken för att kunna följa lagen, inte patienterna.

Den som har arbetat i vården vet att ett införande av avgiftsbelagd tolk skulle resultera i att många icke svensktalande drar sig längre för att söka vård. De kommer då vara ännu sjukare när de väl kommer i kontakt med vården och i många fall ha ännu sämre förutsättningar för att kommunicera och förstå komplex medicinsk information. Sannolikheten för felaktiga bedömningar och vårdskador kommer att öka kraftigt.

Läs hela debattartikeln i Svd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

Visa skriva kommentarer