Läkare i Världen deltog på årets MR-dagarna som är Nordens största forum för mänskliga rättigheter. Årets tema var Demokrati + mänskliga rättigheter = sant!

Det sker en negativ utveckling för demokratin i flera delar av världen idag. Mänskliga rättigheter inskränks och det demokratiska utrymmet för civilsamhället krymper på flera håll. 

Läkare i Världen deltog för att lyfta vår kärnfrågan: rätten till hälsa och de konsekvenser som följer när människor saknar tillgång till hjälp och vård. Trots att mänskliga rättigheter och svenska lagar fastställer rätten till vård, är det inte någon självklarhet att alla faktiskt får den hjälp de behöver. Det har skett en förskjutning i samhället där rätten till vård ses som en medborgarrättighet istället för en mänsklig rättighet. 

Läkare i Världen deltagande inkluderade två seminarium:

Syns du inte, finns du inte – om konsekvenserna av att låta medborgarskap styra tillgången till mänskliga rättigheter. Ett seminarium där vår Generalsekreterare Eliot Wieslander samtalade med Hassan, en av de runt 2000 rättighetsbärare som årligen besöker någon av Läkare i Världens mottagningar. Samtalet berörde kopplingen mellan ohälsa, att exkluderas från samhället och att kunna utöva sina demokratiska rättigheter. 

Unheard, unseen and untreated: health inequalities in Europe today. Ett samtal mellan Eliot Wieslander och vår nationella samordnare Pernilla Graversen om Observatory Report 2021. Det är en studie som visar på hur utsatta människor exkluderas från den allmänna hälso- och sjukvården i Europa idag. Rapporten innehåller uppgifter och vittnesmål som samlats in vid Läkare i Världens program i flera europeiska länder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

Visa skriva kommentarer