Läkare i Världen Malmö skriver under Kodex Malmö

Kodex Malmö är ett initiativ mot hat och rasism.
Det är ett samarbete i Malmö för en stad med gemenskap och framtidstro.
Kodexet har skrivits under av bland annat föreningar, myndigheter, idrottsklubbar, trossamfund och organisationer som tycker att diskriminering, oavsett grund, inte har någon plats i Malmö.

“Jag är väldigt stolt och glad att Kodexen finns och tyckte det var givet att Läkare i Världen som kämpar mot diskriminering och rasism i vården är med och skriver under på Kodexen lokalt här i Malmö” säger Joakim, som arbetar på Läkare i Världen i Malmö.

 

Detta är Kodex Malmö:

I Malmö vänder vi ryggen mot hatet och stöttar varandra.

Vi samarbetar för att få bort rasistiska och hatiska budskap från våra gator, skolor, agendor och styrelserum.

Oavsett vem de riktas mot.

Vi är varandras, ibland okända, men vänliga grannar.

I Malmö samarbetar vi för en stad med gemenskap och framtidstro.

Vi är hela Malmö, föreningar, myndigheter, sportklubbar, kulturföreningar, trossamfund, bolag, organisationer och näringsliv.

Vi är vanliga Malmöbor.

Diskriminering, oavsett grund, har ingen plats i Malmö.

Det är vår levnadsregel.

Det är vår kodex.

 

Läs mer om Kodex Malmö här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

Visa skriva kommentarer